UPS-förare med leverans på vagn

Internationell frakt på ett enkelt sätt

Genom att kombinera över 80 års tullerfarenhet har vi skapat ett gratis onlineverktyg i UPS TradeAbility för att hålla dig uppdaterad med internationella handelsbestämmelser.

Kom igång

Hantera ditt företag effektivare

Med vårt slutkostnadsverktyg kan du se uppskattade kostnader för leveranser, inklusive tullar, tullavgifter och skatt, och förutse nettolönsamheten, minimera antalet returnerade beställningar och betjäna dina kunder bättre i allmänhet.

Uppskatta slutkostnad

Undvik tullförseningar

Vår exportlicensdetektor visar de senaste exportlicenskraven baserat på ditt destinationsland och din leveransinformation. Det betyder att du slipper gå igenom reglerna varje gång och minimerar risken för sanktioner.

Kontrollera exportlicenser

Gör det ordentligt redan från början

Det kan vara dyrt att missa importhandelsbestämmelser. Vi hjälper dig med uppdaterade, landsspecifika och produktspecifika guider för handelsbestämmelser och begränsningar.

Kontrollera bestämmelser

Skydda dina leveranser

Med Kontroll av nekade parter får du åtkomst till en databas som identifierar begränsade adresser eller entiteter innan du skickar paketet, så att du sparar tid och pengar.

Kontrollera adress

Få dina harmoniserade systemkoder snabbt

Varje typ av artikel som du skickar internationellt har en specifik harmoniserad systemkod – en standardiserad kod som krävs enligt tullbestämmelser. Låt oss göra jobbet åt dig genom att hitta rätt harmoniserade systemkoder för alla dina leveranser. TradeAbility ger dig enkel åtkomst till varje landsspecifik harmoniserad systemkod från en enda källa.

Hitta aktuella koder

Formulären du behöver använda – förklaring

Är du osäker på vilka formulär du behöver? Vi har tagit oss tid att förklara dem så att du vet vad varje formulär är till för och varför du behöver det eller inte.

Ta reda på mer