UPS tilläggsavgifter - hur mycket kostar det att skicka paket?

UPS tilläggsavgifter pga. högsäsong/efterfrågan

UPS fortsätter att säkerställa att företag och kunder ska kunna få sina transporter genomförda när efterfrågan på godskapacitet förändras. UPS granskar och justerar tilläggsavgiften pga. hög belastning/efterfrågan efter behov för att svara på marknadsförhållandena.

Från den 1 maj 2022 och tills vidare kommer beloppen för tilläggsavgifter pga. högsäsong/efterfrågan avseende sändningar från Kina, Hongkong SAR, Macao SAR och andra större områden i Asien och Stillahavsområdet till 19 länder i Europa att höjas.

2022 tilläggsavgifter pga. högsäsong/efterfråganÖppna länken i ett nytt fönster

Tillbaka till början

Tilläggsavgift för saknat eller ogiltigt kundnummer

Ett kundnummer är ogiltigt om det inte är rätt kundnummer för den part som ska faktureras, eller om kundnumret tillhör en mottagare eller tredje part som inte betalar fraktkostnaderna.

 • En avgift per sändning tillkommer för inrikes (om tillgängligt) och internationella sändningar där kundnumret saknas eller är ogiltigt. Om mottagaren eller tredje part dessutom inte betalar fraktkostnaderna, kommer den ursprungliga avsändaren att faktureras en vägringsavgift plus fraktkostnaderna.

Tillbaka till början

Överskridna maxdimensioner

Paket med en verklig vikt på mer än 150 lbs (70 kg), som är längre än 108 tum (274 cm) eller vars sammanlagda längd och omkrets överstiger 157 tum (400 cm) som mäts för att fastställa den fakturerbara vikten accepteras inte för transport. Dessa paket debiteras med en avgift för Överskridna maxdimensioner i tillägg till alla övriga avgifter och kostnader om de upptäcks i UPS nätverk för pakettransport. Paket som överstiger 157 tum (400 cm) i sammanlagd längd och omkrets kommer också att debiteras med en tilläggsavgift för Stort paket.

Tillbaka till början

Införselavgift

UPS kommer att ta ut en avgift för varje importförsändelse för vilken det föreligger tullklareringsskyldighet.

Tillbaka till början

Adresskorrigering

Om en adress är fel gör vi varje rimlig ansträngning för att hitta rätt adress och leverera sändningen så länge det är inom samma destinationsland. En tilläggsavgift för denna service debiteras avsändaren. Tilläggsavgiften för adresskorrigering hittar du i tabellen över tilläggsavgifter.

Tillbaka till början

Förtullningsservice

UPS förtullningsservice tillhandahålls utan extra kostnad för rutinmässig förtullning. Vårt mål är alltid att tillhandahålla en enkel, smidig process och snabb tullklarering så att dina varor kan levereras i tid. Förberedelserna för tullklareringen börjar redan när din sändning är på väg, tack vare förhandsinformationen som skickas via UPS nätverk. Myndighetsbestämmelser kräver specifik dokumentation för internationella sändningar och UPS erbjuder expertservice för förberedelser av kompletta och korrekta exportdokument. Vi erbjuder alternativa förtullningstjänster för att hjälpa dig förebygga oförutsedda förseningar av sändningen. En tilläggsavgift kan tillkomma för en del av dessa tjänster. Tilläggsavgifterna hittar du i tabellen övertilläggsavgifter.

Tilläggsavgifterna som kan tillkomma för tullklareringsprocedurer inkluderar, men inskränker sig inte till, följande:

 • klareringsprocedurer som inkluderar en annan myndighet än tullen
 • transitprocedur
 • lagringskostnader
 • tullgranskning
 • kostnader efter tullgranskning
 • sändningar tullklarerade av tredje part


Kontakta din UPS-representant för fullständig information. Moms ingår inte i tilläggsavgifterna.

Tillbaka till början

Rapportavgift

UPS tar ut en rapportavgift för varje rapport eller uppsättning data som skickas till kunden på kundens begäran.

Tillbaka till början

Administrationsavgift

UPS tar ut en administrationsavgift för varje förtullningsuppdrag utöver de vanliga som görs på kundens begäran.

Tillbaka till början

Avgift för att skicka SAD-dokument

UPS tar ut en avgift för varje SAD-dokument som skickas till kunden på kundens begäran.

Tillbaka till början

Kontakta alltid på kundens begäran

På importörens begäran kommer UPS att kontakta importören vid varje tullklarering.

Tillbaka till början

UPS carbon neutral

UPS carbon neutral är ett alternativ för kunder som är medvetna om sin miljöpåverkan och som gör något positivt åt det. När du använder UPS carbon neutral visar du dina åtaganden när det gäller klimatförändringar, och det låter dig och dina mottagare dela detta åtagande. När du väljer UPS carbon neutral kommer en fast avgift att läggas till din faktura för varje försändelse du valt.

Tillbaka till början

Valutaomvandling

Avgifter som debiteras en betalares konto i en utländsk valuta räknas om till betalarens valuta, enligt en växelkurs som fastställs med hjälp av de större bankerna en gång i veckan.

Tillbaka till början

Utläggsersättning

Importförsändelser omfattas av tullar och skatter. Om UPS förskottsbetalar tullar, skatter och andra statliga avgifter å den betalningsskyldiges vägnar, kommer en tilläggsavgift att tas ut som baseras på den skickade varans egenvärde och det belopp som förskottsbetalats.

Tillbaka till början

Tilläggsavgifter för avlägsna och extra avlägsna områden

Tilläggsavgift för avlägsna områden
UPS erbjuder en upphämtnings- och leveranstjänst i både avlägsna områden och i tätorter. En extra avgift tillkommer för varje sändning som hämtas och/eller levereras i ett avlägset område.

Tilläggsavgift för extra avlägsna områden
Denna tilläggsavgift gäller för leverans till eller upphämtning från ett område som ligger utanför UPS avlägsna områden och som är mer svårtillgängligt för upphämtningar och leveranser (inhemska och internationella tjänster).

Tillbaka till början

Vidarebefordringsavgift för tull och skatter

Den här avgiften gäller sändningar utanför EU, när den som betalar tullavgifterna och skatterna inte befinner sig i destinationslandet. Avgiften debiteras den som betalar för frakten.

Tillbaka till början

Dröjsmålsränta

UPS kommer att skicka en faktura till dig för den service som vi har utfört. Betalningsdatumet anges på fakturan. Om vi inte erhållit betalning i tid, debiterar vi dröjsmålsränta. Räntesatsen (som bestäms på basis av rådande ränteläge) framgår av fakturan.

Tillbaka till början

Påminnelseavgift

UPS kommer att skicka en faktura till dig för den service som vi utfört. Om betalningen för en faktura är förfallen kan UPS ta ut en påminnelseavgift. Denna avgift tillkommer på din nästa UPS-faktura. Avgiften tillkommer utöver eventuell dröjsmålsränta och juridiska rättigheter och åtgärder som är tillgängliga för UPS.

Tillbaka till början

Avgift för överdimensionerade pallar

Beroende på ursprung och destination kan denna tilläggsavgift tillämpas på vissa UPS Worldwide Express Freight-försändelser. För att avgöra om ett visst ursprungs- eller destinationsland har en övre gräns för palldimensioner, vänligen gå in på www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Tillbaka till början

Mottagare/tredje part vägrar att betala

Om mottagaren eller en tredje part har utsetts att betala transportkostnaderna, och det visar sig att kundnumret som har angivits för debitering är fel eller saknas, kommer UPS att leta i sina register efter rätt kundnummer. Vare sig kundnumret hittas eller inte debiteras en administrativ avgift till avsändaren.

Tillbaka till början

Leverans till bostäder

UPS tillhandahåller leveranser till såväl hemadresser som arbetsplatser. En hemleverans är en leverans som går till ett hem, inklusive till företag som är baserade i hemmet. En extra kostnad tillkommer för varje sändning som går till en hemadress.

Tillbaka till början

Vuxen persons underskrift krävs

Använd "Vuxen persons underskrift krävs" för att förhindra att minderåriga tar emot leveranser av lagliga eller andra skäl. Detta kan gälla alkoholhaltiga drycker och tobak, eller bara varor som du föredrar att en vuxen tar emot.

Tillbaka till början

Underskrift krävs

Normalt kräver UPS mottagares underskrift för alla leveranser. Ett undantag är leveranser i vissa länder där "Lämna på angiven plats" (leverans på en förutbestämd plats på mottagarens område utan krav på underskrift) eller "Lämna i brevfack" tillåts. Lämna i brevfack är ett säkert alternativ som tillåter chauffören att lämna vissa bostadsleveranser i ett säkert brevfack utan krav på underskrift så att leverans kan utföras utan att mottagaren behöver vara på plats för att ta emot paketet.

Använd Underskrift krävs för att förhindra användning av "Lämna på angiven plats" eller "Lämna i brevfack" i länder där dessa alternativ är tillgängliga.

Tillbaka till början

Specialhantering av olevererbara sändningar

När UPS har vidtagit åtgärder för att försöka leverera en internationell sändning men inte har lyckats kommer vi att hantera din sändning enligt dina instruktioner. Detta efter att först på alla sätt försökt leverera sändningen. Transportkostnad plus en tilläggsavgift debiteras avsändaren för varje olevererbar sändning. Kontakta ditt lokala UPS-kontor för ytterligare information.

För alla sändningar inom EU och inom ditt land kommer vi automatiskt att returnera din sändning med servicalternativet UPS Standard (om tillgänglig). Transport- och bränsleavgifter tillkommer.

Tillbaka till början

Skatter

I våra tilläggsavgifter och avgifter för alternativ service ingår inte skatter. När moms utgår debiteras denna enligt gällande skattesats.

Tillbaka till början

Posthanteringsavgift

Avgift för att ta emot deklarationen via post, ingen avgift för e-post.

Tillbaka till början

Avgift för provisorisk förtullning

Denna avgift tillämpas om uppgifter saknas på importdokumenten så att förtullning inte kan utföras utan att UPS kontaktar mottagaren. Avgiften tillämpas även om kunden själv ber UPS att kontakta dem före förtullningen.

Tillbaka till början

Återinförselavgift

Om det på importfakturan framgår att det är en vara som kommer i retur men det saknas uppgifter för att slutföra deklarationen, så att kunden måste kontaktas, tillkommer en extra avgift..

Tillbaka till början

Lagerkostnad

En avgift tas ut efter fem arbetsdagar, per paket och dag.

Tillbaka till början

Avgift för pappersfaktura

UPS kommer att skicka en faktura för de tjänster du har nyttjat i enlighet med dina faktureringsval. Fr.o.m 6 augusti, 2018 om du inte har valt elektronisk fakturering kommer du att debiteras en avgift för att motta en pappersfaktura. 

Tillbaka till början

Extrahanteringsavgift

Extrahantering gäller följande:

 • Alla varor som är förpackade i en transportbehållare av metall eller trä.
 • Alla cylinderformade föremål, till exempel tunnor, trummor, ämbar eller däck som inte är helt inneslutna i en wellpapplåda.
 • alla paket där den längsta sidan överstiger 100 cm eller där den näst längsta sidan överstiger 76 cm
 • Alla paket med en faktisk vikt som överstiger 32 kg.
 • Varje paket i en sändning där den genomsnittliga vikten per paket överstiger 32 kg och där vikten per paket inte har specificerats i källdokumentet eller i det automatiserade UPS-sändningssystem som har använts.

UPS förbehåller sig också rätten att ta ut en extrahanteringsavgift av paket som enligt UPS uppfattning kräver extrahantering.

Med hänseende på den extrahantering som krävs från vår sida och de möjliga förseningar av sändningarna som kan uppstå därav, gäller inte UPS pengarna-tillbaka-garanti för dem. Därför återbetalar inte UPS leveranskostnaden om sändningen som kräver extrahantering inte levereras inom den normala leveranstiden för sådana sändningar.

Tillbaka till början

Veckovis serviceavgift

En UPS-chaufför besöker dig en gång per arbetsdag för att hämta dina sändningar. En veckovis serviceavgift debiteras.

Tillbaka till början

Upphämtning av UPS-chaufför¹

Du kan få din sändning hämtad hemma eller på kontoret genom att boka upphämtning online på ups.com eller via telefon på 077-662 20 77. UPS hämtar alla paket med en enda upphämtningsbegäran. Upphämtning kan bokas för samma eller en framtida dag.

Serviceavgifterna för upphämtning av UPS-chaufför gäller Electronic Return Label, Print Return Label, samt upphämtning på vanlig eller alternativ adress. Du kan betala kontant för tjänsten upphämtning av UPS-chaufför.

Avgifterna varierar beroende på typ av upphämtningsbegäran:

 • Samma dag via telefon
 • Samma dag online
 • Framtida dag via telefon
 • Framtida dag online

Denna avgift gäller inte:

 • En daglig kunds fastställda upphämtningstider (se daglig upphämtning).
 • Upphämtning av returpaket som ingår i Returns Plus-tjänsterna UPS 1 Attempt och UPS 3 Attempts. Om en UPS 1 Attempt Returns Plus-upphämtning misslyckas, debiteras alla efterföljande upphämtningar avgiften.
 • Upphämtningar som innehåller internationella sändningar till destinationer utanför EU inom upphämtningsstoppet.

UPS Worldwide Express Freight®-upphämtningar och -inlämningar kan antingen bokas på ups.com eller via telefon. UPS Worldwide Express Freight-upphämtningar kan inte kombineras med UPS Standard- eller Express-paketupphämtningar.

Tillbaka till början

Tilläggsavgift för stort paket

En tilläggsavgift för stort paket tillkommer för varje UPS-paket vars längd plus omkrets [(2 x bredd) + (2 x höjd)] tillsammans överstiger 300 cm men inte överstiger UPS maxstorlek på 400 cm.

Stora paket har en lägsta faktureringsbar vikt på 40 kilo, förutom tilläggsavgiften för stora paket.

En extra hanteringsavgift kommer inte att appliceras när tilläggsavgift för Stort paket har tillämpats.

Gränsavgift för Storbritannien

Från och med den 1 januari 2021 kommer en avgift för alla export- och importförsändelser (exklusive brev och dokument) mellan EU och Storbritannien (England, Skottland och Wales) samt transporter mellan Nordirland och Storbritannien att införas. Denna avgift täcker de ökande transport- och hanteringskostnaderna på grund av anpassningar i transportnätverket. Den täcker inga tillkommande förtullningstjänster.

Här hittar du mer information