Zoner och priser

Pris- och tjänsteguide

Från och med den 26 december 2021 höjer vi priserna för våra tjänster med i genomsnitt 2,8 % netto, inklusive en minskning av vissa tilläggsavgifter under högsäsong.* Detta är en av UPS lägsta prisändringar någonsin.

En kombination av höjda grundpriser och sänkta ruttbaserade tilläggsavgifter ger kunderna stort värde. Ytterligare information om de nya prisändringarna kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på ups.com under det kommande kvartalet för att hjälpa dig att planera för det kommande året.

*Den genomsnittliga nettoökningen på 2,8 % mäts som ett genomsnitt för alla avsändare på marknader där ökningen är tillämplig. Hur dessa ändringar påverkar dina sändningskostnader varierar beroende sändningarnas karaktär och ditt avtal med UPS. Den genomsnittliga nettoökningen på 2,8 % inkluderar ökningar av grundpriserna (som kan vara större än 2,8 %) i kombination med reducering av vissa tillämpliga tilläggsavgifter. Den genomsnittliga nettoprisökningen på 2,8 % gäller endast på utvalda marknader. Du hittar information om priser för din sändning i den UPS pris- och serviceguide som gäller vid sändningstillfället.

Visa guider på upscontentcentre.comÖppna länken i ett nytt fönster

Hitta vad du behöver för att skicka dina paket – från tjänster och priser till paketering och betalning. Läs också mer om tilläggstjänster som finns tillgängliga och potentiella tilläggsavgifter för din sändning.

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift för avlägsna områden

Att erhålla service till och från mindre befolkade eller svårtillgängliga inrikes och internationella områden medför högre driftskostnader. Tilläggsavgifterna för leverans till avlägsna områden är beräknade för att bättre reflektera kostnaden för att erbjuda service i dessa områden.

Bränsletillägg

Gäller transportkostnader för utvalda UPS-tjänster och tilläggsavgifter.