Hjälp

Deklarerat värde

Deklarerat värde är inte detsamma som att ditt paket är försäkrat mot alla typer av skador/händelser. Det deklarerade värdet på din sändning är det belopp som UPS ersätter kunden med om ett paket försvinner eller skadas på grund av UPS hantering enligt UPS servicevillkor. UPS ansvar för paket som saknar deklarerat värde begränsas till 100 USD (eller motsvarande i lokal valuta).

Du kan välja att deklarera ett högre värde för din försändelse - upp till högsta tillåtna värde för ditt land eller område - i det sändningssystem du använder genom att ange det deklarerade värde du önskar och betala en extra avgift. Att deklarera ett värde som överstiger 100 USD (eller motsvarande i lokal valuta) innebär dock fortfarande inte att du tecknar någon form av försäkring för sändningen. Avsändare som önskar fraktförsäkring, allriskförsäkring eller någon annan form av försäkring bör köpa denna från tredjepart.*

Begränsningar gällande deklarerat värde och restriktioner för UPS ansvar (inklusive för paket som inte är ordentligt paketerade) beskrivs i UPS servicevillkor som du hittar på ups.com. För sändningar med icke-USA-ursprung, vänligen se UPS lokala servicevillkor för gällande avsändarland.

*Avsändare i USA som vill köpa fraktförsäkring, allriskförsäkring eller någon annan form av försäkring för sina sändningar kan kontakta UPS Capital Insurance Agency. Inc. på tel. 1-877-242-7930, 08.00-20.00 EST för att fråga om försäkringsmöjligheter.