API: Adressvalidering (USA)

Upptäck fel innan de hinner ifatt dig

Lägg till möjlighet för webbaserad adressvalidering inom USA till dina integrerade företagsapplikationer eller till din webbplats. Adressvalidering API kan ge en direkt, automatiserad integrering mellan din webbplats eller företagssystem och UPS. Som med alla API kommer dina kunder att uppskatta alla de tjänster och möjligheter som UPS tillhandahåller, medan ditt företag blir mer effektivt med förbättrade processer.

Adressvalidering API granskar en kunds adress och ger förslag på alternativ om ett fel upptäcks. Vare sig det byggs in i din offentliga webbplats eller integreras med dina interna system, kan denna API hjälpa dig att minska dina driftskostnader och förbättra din kundtjänst.

Denna API kräver att programmerare av XML/webbtjänster kodar och integrerar den. UPS erbjuder ett utvecklingskit som innefattar en guide för utvecklare som förklarar hur man integrerar och kodar UPS-funktionalitet för dina befintliga affärsapplikationer eller din e-handelswebbplats.

UPS Utvecklingsplats

Utvecklare: Ladda ned API:er

Här är vad den kan göra för dig

Adressvalidering API är tillgänglig i över 40 länder och är ett värdefullt tillägg för alla företag som skickar paket till USA. Till exempel, om din kund i USA anger ett felaktigt postnummer medan han/hon gör sin beställning online, erbjuds de förslag på alternativ. Denna API låter också dina kundtjänstrepresentanter bekräfta och korrigera adresser under kundsamtal.

Minska risken för felaktigt skickade beställningar

Förbättra kundtjänsten genom att hjälpa kunder när de gör sina beställningar. Minska antalet leveransförseningar orsakade av att en felaktig adress har angivits.