Importera varor - UPS Import Control

Förenkla internationell handel

Det krävs koordinering, regelefterlevnad och en hel del pappersarbete för att korsa gränser. Om dessa bitar inte fungerar som väntat kan det innebära förseningar i tullen.

Få bättre grepp om importprocessen. Med UPS Import Control kan du effektivt hantera kostnader och minimera förseningar.

Vår lösning för internationella sändningar hjälper dig att:

  • Ha kontroll över hastighet och budget vid import från leverantörer runt om i världen
  • Få full insyn i din inkommande distributionskedja för bättre planering och prognoser
  • Förhindra otillåtna avgifter som uppkommit på grund av att dina exportörer använder ditt konto.
  • Begränsa förseningar eller extra avgifter och skatter genom att ha kontroll över skapande och bestyrkande av tullfakturor.
  • Synkronisera din distributionskedja genom att kontrollera importer från flera olika leverantörer

Skapa dina egna sändningsetiketter och tullfakturor

När du skapar dina egna sändningsetiketter väljer du transportföretaget och inte dina återförsäljare samt bestämmer vilken hastighet och vilket servicealternativ du önskar. Denna överblick ger dig möjlighet att bekräfta att informationen är korrekt.

Det samma gäller för tullfakturor: du kan skapa och fylla i formuläret för att försäkra att informationen är korrekt och att tullrens regler efterlevs.

UPS Import Control erbjuder även ett flertal valmöjligheter att förse dina exportörer med sändningsetiketter och tullfakturor:

  • UPS kan skicka sändningsetiketter med post eller e-post
  • En UPS-chaufför kan tillhandahålla en etikett och hämta upp ditt paket
  • Skriv ut en etikett och vidarebefordra den till dina avsändare

Ta bort konfidentiell information för trepartsändningar.

Det är viktigt att få ut produkten snabbt och trepartssändningar är bra när man försöker skära ner på värdefull tid i processen. Däremot behöver inte den tredje parten se konfidentiell, priskänslig information - vi kan hjälpa dig med det.

Välj Commercial Invoice Removal (CIR) när du skapar sändningar med UPS Import Control, så tar vi bort fakturan från sändningen efter tullklarering. Därefter levererar vi sändningen utan försening.

Bli ännu mer flexibel med UPS Complete ViewSM Shipping

Att ha kontroll på tullfakturor är beroende av utbyte av information mellan dig och din återförsäljare och är tidskrävande för din personal. Om du skulle vilja fortsätta ha ett finger med i skapandet men vill delegera detaljerna till någon annan, kan du överväga att kombinera UPS Import Control med UPS Complete View Shipping.

Med de här lösningarna kan du delvis fylla i formuläret och låta din leverantör fylla i detaljer såsom vikt, dimensioner och antal kollin för din sändning. När din återförsäljare har redigerat klart finns formulären tillgängliga för utskrift direkt på nätet.

UPS Complete View Shipping är en omfattande sändningslösning för som är programmerbar. Den är populär bland mellanstora till stora företag som behöver skräddarsydda lösningar.