Förstå internationell förtullning och internationella föreskrifter

Vi reder ut förvirringen kring tullen

Som en av världens största tullombud kan vi hjälpa till att förenkla tullprocessen för dig runt om i världen. Vår lokala tullexpertis kan innebära mindre byråkrati och färre förseningar. Och när du skickar något hjälper vårt onlineverktyg dig att fylla i de obligatoriska internationella tullformulären längs vägen.

Förstå förtullning

Tull är en gemensam term inom internationell sändning som hänvisar till de tullar, avgifter eller skatter som tas ut på varor som transporteras från ett land till ett annat. Dessa kostnader varierar beroende på varan och landet i fråga och läggs på utöver transportföretagets kostnader för att skicka varor. Alla länder har sina egna regler och riktlinjer för detta, men oavsett var du befinner dig kan våra onlineverktyg för frakt hjälpa dig att förutse vad du kan förvänta dig.

Vårt sändningsverktyg hjälper dig att fylla i obligatoriska formulär längs vägen

Du kan fylla i papperskopior av tullformulär för hand och bifoga dem med dina sändningar. När du använder internetsändningar på ups.com genererar vi dock dessa formulär åt dig automatiskt genom att samla in relevanta uppgifter medan du går igenom sändningsprocessen.

Få uppskattningar av tullavgifter och skatter i förväg

När du gör internationella sändningar hos oss samlar vi in importkoderna och efterlevnadsuppgifterna för alla dina produkter och sparar dem i din globala delkatalog. Vi kan använda dessa uppgifter till att ge dig en omedelbar uppskattning av tullavgifter och skatter när du sänder den produkten igen.

Nedan listas de vanligaste internationella formulär som du kan behöva när du importerar och exporterar.

Gå till vårt webbaserade sändningsverktyg

Tips för att tullklarera snabbare