av
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
  • Servicevarning på grund av situationen i östra Kina... mer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine... mer
Gå till huvudinnehåll

Insyn och leveranskontroll - Healtchare

Styrkan som behövs för att uppfylla den ökade efterfrågan av levererad hälsovård.

Allt medan healthcare-branschen fortsätter att förändras, kostnader ökar, ersättningsnivåer sänks och vinster blir mindre blir det alltmer utmanande för leverantörer och organisationer att leverera kvalitetsvård. Eftersom patienter nu förväntar sig fler alternativ från vårdorganisationer har kundnöjdhet blivit en mycket viktig faktor gällande hur du organiserar din verksamhet.

UPS ser till att du kan uppfylla dessa växande krav med optimerade produkter och processer, innovativa tekniska verktyg och flexibla leveransalternativ. I kombination med specialkonfigurerade logistiklösningar kan vi hjälpa sjukhus, vårdleverantörer, specialiserade apotek, diagnostiska laboratorier, tillverkare och forskningsorganisationer att förbättra leverans av tjänster, utöka effektiva processer och reducera kostnader.

Kontakta UPS

Detta riktar sig till

Vårdleverantörer, sjukhus, laboratorier och specialiserade apotek som behöver bättre insyn och direktkontroll över leveranser i syfte att förbättra patientens upplevelse.

För UPS handlar det om en patient, inte ett paket.

Inom healtcare kan fördröjningar, felaktigheter och ineffektivitet äventyra vården och sätta press på smala resurser. UPS har investerat i avancerad teknik som optimerar lagersystem och övervakar, skyddar och vidtar åtgärder för temperaturkänsliga, tidskritiska och dyrbara sändningar ända fram till slutlig leverans.

När du navigerar den moderna hälsovårdsbranschen kan UPS vara en värdefull partner gällande att utveckla rörliga, flexibla och skalbara leveranskedjor som tillför snabbhet och pålitlighet för att uppfylla patienternas behov. Våra högutbildade experter inom healthcare-logistik håller sig steget före förändringar och trender inom patientbehov, marknadsförutsättningar, forskning och utveckling samt produktregler – de är redo att guida dig genom förändringarna.

Relaterade tjänster