Hantera din försörjningskedja - Healthcare

Förmåga och kapacitet ... utan medföljande kapitalutgifter.

Låt inte kompetens och storleken på ditt team begränsa din förmåga att ta vara på möjligheter. Upplev värdet som du kan uppnå genom att anlita UPS healthcare-experter. Vi kan hjälpa till vid viktiga punkter i hela leveranskedjan, från utformning och optimering av leveranskedjan samt support vid leverantörshantering till integrerad beställningshantering och kundservice. Genom att samarbeta med UPS får du möjlighet att snabbt skala upp på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt vid marknadstillväxt, samtidigt som du minimerar risker, säkerställer regelefterlevnad, effektiviserar processer och reducerar nettokostnader.

Begär mer informationÖppna länken i ett nytt fönster

Detta riktar sig till

Medelstora och stora healthcare-företag som exempelvis tillhandahåller farmaceutiska produkter, biofarmaka, medicintekniska enheter och medicinska/kirurgiska material och som har komplexa krav avseende produktfrakt och -distribuering.

Sätt din tillit till UPS som din livslinje inom healthcare-logistik.

Även de enklaste leveranskedjorna är sårbara för risker och ineffektivitet som kan medföra höga kostnader och serviceavbrott, och detta kan påverka både patientresultat och kundnöjdhet.

UPS samarbetar med ett stort antal healthcare-företag och hanterar alla olika typer av logistik, från fabriksgolvet till patientens ytterdörr. Innovationerna, effektiviteten, lönsamheten och de positiva patientresultat som utvinns av dessa pålitliga partnerskap positionerar både UPS och, än viktigare, våra kunder som ledare inom branschen.

Relaterade tjänster