av
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
  • Servicevarning på grund av situationen i östra Kina... mer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine... mer
Gå till huvudinnehåll

Skicka Healthcare-sändningar enligt reglerna

Då både patienters och ditt företags hälsa står på spel är snabbhet, erfarenhet och pålitlighet de viktigaste punkterna.

Inom healthcare-branschen ligger en stor del av att uppnå optimala resultat i att få de rätta produkterna till de rätta personerna eller platserna – kirurger, patologer, farmaceuter eller materialförråd – på ett säkert, snabbt, pålitligt och regelenligt sätt. Alla avbrott i kedjan kan påverka patienternas hälsa, ditt anseende och dina resultat på ett negativt sätt.

Minimera transportrisker genom att förlita dig på vårt optimerade, globala transportnätverk, vår långa erfarenhet av regelverk och få en heltäckande översikt av processen så att du kan se till att ditt företag når framgångar.

Begär mer informationÖppna länken i ett nytt fönster

Detta riktar sig till

Healthcare-företag som skickar globala sändningar med strikta tids-, produkt- och säkerhetskrav. Passar för farmaceutiska och biovetenskapliga produkter, medicintekniska enheter, medicinska/kirurgiska material, diagnostiska instrument och vetenskapliga labbprover.

Förvandla transportutmaningar till hälsosamma fördelar.

Leveranskedjekostnader utgör 50–60 % av ett typiskt healthcare-företags utgifter, vilket innebär att om transporten effektiviseras kan kostnaderna reduceras samtidigt som kvaliteten och tillgängligheten förbättras.

Oavsett om det gäller enskilda paket eller större flyg-, sjö eller vägfrakter kan vi erbjuda ett brett utbud av fraktalternativ så att du kan uppnå den optimala balansen mellan hastighet och kostnad. Reducera riskerna och kostnaderna som medföljer svinn, fördröjningar och bötesstraff med vår robusta produktskyddsteknik, expertis inom regelverk och strategier för frakt över landsgränser.

Relaterade tjänster