Återkalla och återvinn Healtchare-produkter

Agera. Istället för att reagera.

Det finns ingenstans där vikten av en hälsosam omvänd logistik är så tydlig som inom den farmaceutiska, medicintekniska och hälsovårdsbranschen. Som tillverkare, distributörer och återförsäljare är det viktigt att ha en genomtänkt returprocess så att kundnöjdheten bibehålls och kostnader hålls nere. Vid en återkallelse av vårdprodukter, då patientens hälsa står på spel, är det absolut nödvändigt att arbeta snabbt, avsiktligt och ansvarsfullt.

Låt vår breda returlogistikportfölj göra jobbet åt ditt företag. Vår beprövade teknik, våra system och vår långa erfarenhet kan göra din ansvarsplikt till en utmärkande servicemöjlighet.

Begär mer informationÖppna länken i ett nytt fönster

Detta riktar sig till

Medelstora och stora healthcare-företag som behöver en återkallelseprocess med avseende på produktsäkerhet eller en effektiviserad returprocess inom deras program för omvänd logistik, exempelvis för farmaceutiska produkter, medicintekniska enheter och medicinska/kirurgiska material. 

Kompetent och heltäckande produktåtervinning.

Returer kan innebära ekonomiska förluster och logistiska utmaningar. Att ha en lyhörd, effektiv och enkel returprocess är viktigt för att uppfylla kundernas förväntningar och kontrollera kostnaderna, särskilt när det gäller att påskynda akuta återkallelser.

Relaterade tjänster