Övervaka och hantera Healthcare-sändningar

Avancerad avbildning ... av din leveranskedja.

Precis på samma sätt som vi förlitar oss på röntgensystem för att fastställa strategiska ingrepp inom healthcare, kan insyn i aktiviteterna inom din leveranskedja ge dig möjlighet att avhjälpa problem innan de inträffar. I allt högre grad kräver healthcare-produkter särskild hantering för att uppnå tids- och temperaturkrav. Utöver att optimera våra globala transport- och distributionsnätverk för healthcare-branschen har vi även investerat i avancerad teknik så att vi kan övervaka och vidta åtgärder för att förhindra problem samt följa tidskritiska sändningar och sändningar med högt värde ända till dess slutliga leverans.

Begär mer informationÖppna länken i ett nytt fönster

Detta riktar sig till

Samtliga healthcare-enheter som fraktar produkter under tids-, produkt- och säkerhetskrav, exempelvis farmaceutiska och biovetenskapliga produkter, medicintekniska enheter, medicinska/kirurgiska material, diagnostiska labbprover och forskningsrapporter.

Heltäckande insyn för målinriktade lösningar.

Dagens konkurrensbetonade healthcare-bransch kräver att du förutsäger efterfrågan och säkerställer tidsenlig beställningshantering. För att göra detta krävs information.

UPS-teknik ger den insyn och affärssystemfunktionalitet som du behöver för att hantera inkommande och utgående aktiviteter i hela leveranskedjan – från beställningsförfrågan till betalning samt för alla leverantörer och speditörer. Vårt team kan även bidra med övervaknings- och åtgärdstjänster som ser till kritiska produkter efterlever regelverk och levereras vid rätt tidpunkt.

Med fullständig insyn kan du leda arbetsstyrkan och planera produktionen på ett bättre sätt, samt allokera lagerbestånd och lösa tids-, integritets- och efterlevnadsfrågor ända fram till slutlig leverans.

Relaterade tjänster