Din guide för export och import av Healthcare-produkter

När du utforskar världens marknader är det nyttigt att ha en guide.

Då klassificeringar och regelverk varierar i allt högre grad mellan olika länder, blir det mer och mer komplext att exportera och importera healthcare-produkter. UPS expansiva transportnätverk, fastställda säkerhetsrutiner, kylkedjesystem och expertis inom globala tullregelverk kan innebära skillnaden mellan ett hinder och en möjlighet.

Oavsett om ditt mål är att rädda liv över landsgränser eller att inhämta råmaterial för att utveckla nya botemedel kan UPS guida dig över gränserna på ett säkert och regelefterlevande sätt.

Begär mer informationÖppna länken i ett nytt fönster

Určené pre

Stredné a veľké zdravotnícke spoločnosti, ktoré odosielajú zásielky do iných krajín a musia spĺňať náročné regulačné nariadenia vrátane farmaceutických, biofarmaceutických materiálov, zdravotníckych zariadení a zdravotníckych, resp. chirurgických materiálov.

Healthcare utan gränser.

Få tillgång till patientgrupper på marknader runtom i världen genom vårt globala nätverk, samtidigt som du investerar i din egen infrastruktur och dina tillgångar. Vi har lagt stora investeringar på teknik, utrustning och anläggningar samt på utbildning av våra team så att de kan erbjuda expertis inom viktiga healthcare-relaterade saker, gällande allt från efterlevnad av regelverk till tullklarering.

Vi kan hjälpa dig att bland annat hitta och hantera tullens varukodnummer, beräkna slutliga kostnadsuppskattningar och bekräfta efterlevnadsinformation. Genom att kombinera UPS transporttjänster med våra förtullningstjänster kan du reducera risken för bötesstraff, tullstopp och fördröjningar vid ankomst som påverkar produktionen och äventyrar patienters säkerhet.

Relaterade tjänster