Gå till huvudinnehåll

Optimera leveranskedjan

Leveranskedjan är avgörande för din övergripande affärsstrategi och kan påverka en betydande del av dina driftsresultat. Optimering av leveranskedjan kan hjälpa till att definiera, rekommendera och upprätta flexibla strategier för leveranskedjan baserat på ditt företags verksamhet, resurser och andra tillgångar. Med vår strategiska planeringsprocess kan du prova olika strategier och utföra känslighetsanalyser innan de implementeras.


Ta en titt på din logistik

Vi använder oss av en kombination av affärsanalys och avancerade modelleringsverktyg för att anpassa strukturen på ditt företags leveranskedja, dess processer och policys med servicenivåbehoven för att öka lönsamheten och göra dina kunder nöjdare.

Vi analyserar logistikens alla delar, bland annat inkommande och utgående transporter, anläggningens läge och storlek, hur och var du köper in dina produkter, samt inventarier för att fastställa den aktuella kostnadsstrukturen och ta fram alternativ för att förbättra servicen och minska kostnaderna.

Sedan utvärderar vi för- och nackdelarna mellan anläggningens fasta och rörliga kostnader, transporter samt inventarier för att fastslå det optimala distributionsnätverket.

Vår process

Vi använder en tio-stegs-process för att analysera och utforma en unik lösning.
 1. Definiera projektets omfattning
 2. Samla in detaljerad data
 3. Fastställa förutsättningar
 4. Fastställa utgångspunkt för befintlig leveranskedja
 5. Identifiera förbättringsmöjligheter
 6. Ta fram scenarion
 7. Testa scenarion
 8. Rationalisera scenarion
 9. Jämföra scenarier med varandra samt med utgångspunkt
 10. Ta fram rekommendationer, lägga fram slutsatser

Fördelar

Föreställ dig vad en minskning av kostnaderna för leveranskedjan med 5, 10 eller 15 % skulle göra för dina resultat. Du skulle dessutom få en konkurrensfördel genom att ha en effektivare, flexiblare och mer responsiv leveranskedja.
 • Förbättrad fördelning av kunder till distributionscenter med optimal användning av lägen och service
 • Optimerade nivåer för inventarier i leveranskedjan
 • Kartlagd leveranskedja genom en datainsamlings- och utvärderingsprocess, sessioner med frågor och svar, flödeskartor och tabeller för baseline samt baselinekostnader efter typ
 • Testscenarion för kunder innan större kapitalinvesteringar

Relaterad information

Resurser

 • Läs och lär: Kartläggning av leveranskedja

  Se hur en kartläggning av leveranskedjan identifierar problemområden och kan komma att minska onödigt slöseri, reducera kostnader samt förbättra servicen. (Endast på engelska)
Håll dig uppdaterad. Registrera dig för att få e-postmeddelanden från oss.
Prenumerera på e-postmeddelanden från UPS.

E-postexempel

Registrera dig för att få erbjudanden, information och branschnyheter via e-post som kan hjälpa dig att förbättra dina sändningar. Du kan när som helst ändra dina inställningar.

Nyheter och information som kan hjälpa dig att skicka smartare sändningar

Tjänsteuppdateringar som informerar dig om dåliga väderförhållanden och andra händelser som påverkar verksamheten

Kampanjer och erbjudanden som ser till att du får bästa valuta för pengarna

Produktnyheter som håller dig uppdaterad om nya tjänster, verktyg och funktioner