av
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays... mer
Gå till huvudinnehåll

WorldShip meddelandecenter

Välkommen till WorldShip® Message Center. Denna del används för att meddela dig om funktioner som kan förbättra din upplevelse av WorldShip, inklusive nya funktioner i WorldShip. När du har ett nytt meddelande kommer kuvertet i menyraden att vara markerat med ett orange utropstecken för att du sak se det.

Datasäkerhet för WorldShip – Viktig information om TLS 1.2

Eftersom TLS 1.0 och TLS 1.1 har kända säkerhetsproblem kommer vi snart att sluta ta emot dataöverföringar från datorer som använder dessa protokoll. Alla datorer där ditt företag kör WorldShip måste ha TLS 1.2 aktiverat i Windows®-registret i slutet av september 2019. Efter detta datum kommer WorldShip inte att kunna överföra data till UPS och kommer därefter att hindra dig från att skriva ut sändningsetiketter tills TLS 1.2 är aktiverat i datorns register.

Vissa WorldShip-funktioner kräver även att datorns Microsoft® Internet Explorer-inställningar har TLS 1.2 aktiverat. Om Internet Explorers webbläsarinställningar inte har TLS 1.2 aktiverad kanske följande WorldShip-funktioner inte fungerar som förväntat:

  • Adressvalidering
  • Beräkning av transittid
  • Fraktprissättning och -sändning
  • Validering av farligt gods
  • Inkrementell PLD-uppladdning (mycket viktigt för exportsändningar)

Vad du bör göra

Du eller en behörig person i ditt företag ska omedelbart kontrollera inställningarna för Windows®-registret och Internet Explorer på era datorer som kör WorldShip och se till att säkerhetsprotokollet TLS 1.2 är aktiverat. Detta måste utföras av någon med Windows®-administratörsrättigheter. Supportteamet för UPS WorldShip är tillgängligt för att hjälpa dig med den här processen i USA på 888-553-1118, eller så kan du välja fliken ”Support” i WorldShip för att se kontaktlistan för andra länder eller territorier.

Tillbaka till början

WorldShip: Uppgradera din workgroup-konfiguration

WorldShip innehåller förbättrade säkerhetsfunktioner för databaser som överensstämmer med Microsofts gruppolicy. Vi uppmanar dig att uppgradera din workgroup- (LAN) konfiguration så snart som möjligt för att dra nytta av denna förbättring.

När du uppgraderar din workgroup-konfiguration för WorldShip, kom ihåg att alla fjärranslutna datorer måste uppgraderas efter att administratörens dator har uppgraderats. Efter att administratörens dator uppgraderats kan de fjärranslutna datorerna inte användas förrän de också uppgraderas. Både administratörens och de fjärranslutna datorer måste köra samma version av WorldShip.

På grund av säkerhetsförbättringar i WorldShip, kommer fjärranslutna datorer inte längre automatiskt att uppmana användarna att uppgradera. Om en användare försöker använda en fjärransluten dator innan den har uppgraderats men efter att administratörsdatorn har uppgraderats visas ett meddelande som säger att det har ett fel har uppstått vid anslutning till databasen. Detta fel kan avhjälpas genom att uppgradera den fjärranslutna datorn till WorldShip.

WorldShip uppgradering av fjärransluten dator

För att starta uppgraderingen av den fjärranslutna datorn öppnar du den delade mappen WorldShip (delad nätverksplats) från den fjärranslutna datorn och kör installationsprogrammet WorldShip. Om du önskar kan du även starta uppgraderingen med WorldShip DVD eller ladda ner programmet på nätet.

Ladda ner WorldShip

Tillbaka till början

WorldShip ej kompatibelt med icke stödda versioner av Windows®

Datasäkerhet är väldigt viktig för UPS och vi vet att det är viktigt för ditt företag också. Microsoft® stödjer inte längre versioner av Windows operativsystem äldre än Windows 8. Datorer med denna version kan komma att vara mer sårbara för säkerhetsrisker och virus*.

Vi rekommenderar att du kontrollerar alla datorer på vilka WorldShip är installerat för att säkerställa att de har Windows 8, Windows 8.1, Windows eller Windows 10 installerat. Om inte kommer en uppgradering av operativsystemet att vara nödvändig.

WorldShip backup- och installationsprocess

Om du ska uppgradera operativsystemet eller flytta WorldShip till en ny dator, rekommenderar vi dig att installera den senaste versionen av WorldShip. Förutom bättre prestanda och säkerhet, ger WorldShip tillgång till alla de senaste UPS-produkterna och -tjänsterna. Här finner du instruktioner för hur du säkerhetskopierar din data och utför installationen:

Flytta WorldShip till en ny PC (English only)

* Källa: Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-7-end-of-life-support-information

Tillbaka till början

Att skicka farligt gods

För avsändare som hanterar kemiska tabeller genom en extern databas eller genom att importera/exportera kartläggningar: Nya fält behöver läggas till och nyare versioner krävs för WorldShip 2017 innan farligt gods-försändelser kan göras.

Lär dig mer om att bereda en farligt gods-försändelseÖppna länken i ett nytt fönster

Globala farligt gods-försändelser

Tillbaka till början

UPS Frakt Less-than-Truckload-transporttjänster (LTL) erbjuds av TFI International Inc., dess närstående bolag eller divisioner (inklusive och utan begränsning TForce Freight), som inte har någon anknytning till United Parcel Service, Inc. eller något av dess närstående bolag, dotterbolag eller närstående enheter (”UPS”). UPS åtar sig inget ansvar i samband med UPS Freight LTL-transporttjänster eller andra tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av TFI International Inc. eller dess närstående bolag, divisioner, dotterbolag eller närstående entiteter.