Ta reda på mer om att integrera UPS API:er

1. Vad är API?

UPS Application Programming Interfaces (API) är programmeringsinstruktioner och standarder för att få tillgång till och integrera UPS-funktioner med din e-handelswebbplats eller dina företagsapplikationer. Dessa komplexa tekniker har utformats för att uppfylla behoven hos kunder som kräver maximal flexibilitet under integrering. API kräver interna eller externa IT-utvecklare som kan skriva XML-kod för att integrera dem med en kunds system. Det finns tre typer av API:er som alla använder Extensible Markup Language (XML). Den första typen använder vanlig XML, den andra använder Simple Object Access Protocol (SOAP) och Web Service Definition Language (WSDL) och den tredje typen använder Java Script Object Notation (JSON).
I tillägg till själva API-överföringen måste utvecklarna översätta XML till intern systemkod som kan motta data från API:en, oavsett om det är grafiska användargränssnitt (GUI) eller ett annat datasystem. Det finns fler än 100 olika programmeringsspråk, till exempel: PHP, Perl, C#, C++ och Java.

Genom att integrera UPS transportfunktioner, som prisuppgifter, sändning eller sökning direkt med dina företagsapplikationer och din
e-handelswebbplats, kan dina anställda arbeta mer effektivt och dina kunder få en bättre användarupplevelse. Möjliga affärsapplikationer innefattar:

  1. Beställning: Öka noggrannheten för beställningar med API:er för adressvalidering på gatunivå, prissättning eller leveranstid.
  2. Sändning: Automatiserad orderhanterings- och globala sändningsprocesser med API:er för upphämtning, sändning och UPS Tradeability®.
  3. Kundtjänst: Ge kunderna och din kundtjänst bättre insyn i leveranskedjan med API för Quantum View®, prissättning, sökning, UPS Signature Tracking® och platsfinnare.

Se en lista över tillgängliga UPS API.

2. Vem ska jag fråga om råd?

När du har bestämt dig för att du vill integrera UPS API måste du konsultera ett tekniskt team som har kunskaper om XML-/Web Service-kodning.

Du kan antingen använda ditt eget utvecklingsteam eller en oberoende integratör. Ett eget team är en intern resurs som är anställd av ditt företag och som har den expertis som krävs för att integrera API. En oberoende integratör är en extern resurs som du kontrakterar för att integrera dessa API med ditt företag. Du bör be om referenser och kontaktpersoner innan du kontrakterar en oberoende integratör. Båda dessa typer av utvecklare kommer att erhålla tekniskt stöd direkt från UPS. Vare sig du har ett internt utvecklingsteam eller använder en tredjepartsutvecklare, kommer en auktoriserad representant från ditt företag att godkänna UPS villkor för AP:Ierna och erhålla unika UPS-inloggningsuppgifter som krävs för att API:erna ska kunna kommunicera med UPS system. 

3. Vad bör jag tänka på innan jag börjar ladda ned API?

Även om de API som erbjuds av UPS är gratis bör du tänka på den tid och de resurser som ditt företag behöver för att integrera dessa API med dina affärssystem. Denna kostnad kan variera, beroende på en rad olika faktorer. Innan du sätter igång bör du granska Steg för att planera API-integration för att hjälpa ditt företag fastställa kostnader och tid för utveckling.

Granska Steg för att planera API-integrering


Om ditt företag har valt att bygga en anpassad API-lösning, ge din interna eller tredjepartsutvecklare instruktioner om hur man får tillgång till UPS API:er.

Åtkomstsinstruktioner för utvecklare

Relaterade länkar