av
 • Service impacts related to Coronavirus ... mer
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays... mer
Gå till huvudinnehåll

Meddelanden och API-uppdateringar

Juli 2021

Tilläggsavgift för stort paket per zon: (avgift/sändning)

 • Tilläggsavgift för stort paket per zon påverkar nu Hundredweight Services

IOSS och momsreform för Europeiska unionen (sändning)

 • Nya fält kommer att läggas till för IOSS-nummer
 • Det här är avsett att stödja EU:s nya momsreformer.

Uppdatering av utvecklingspaketet för Simple Rate (sändning/avgift)

 • Simple Rate Supplement-element har flyttats till utvecklingspaketen för Rate & Ship på UPS.com
 • Inkluderar tabellelementen Business Rules och XPath

April 2021

Tilläggsavgift för stort paket per zon: (avgift/sändning)

 • Endast zoner i USA
 • Ej ändrar för att inkludera Hundredweight Services
 • Avgifter varierar mellan zoner.

Januari 2021

Brexit-regler för Nordirland: (alla)

 • Ändringar av postnummer för städer i Nordirland – måste börja med BT.
 • Nytt tillägg för sänd- och prissättnings-API: 551 – Gränsavgift för Storbritannien

Ta bort muntlig bekräftelse (sänd/avgift):

 • Muntlig bekräftelse av leveransuppgiftelement från utvecklingsguiden
 • NRF/Rave kommer att markera detta tillägg som fel om det sänds efter borttagningsdatumet. Inget nytt fel, men kommer att använda det generiska felet att tilläggsavgiften inte är giltig.
 • Nytt felmeddelande: 111262 – tillbehöret är inte giltigt med det valda alternativet. Kommer att ersätta tidigare felmeddelanden

EORI-nummer: (sänd)

 • Information om EORI-nummer kan nu hittas i avsnittet Vanliga frågor i utvecklingsguiden.
 • EORI-numret ska anges i avsnittet för ytterligare kommentarer i Faktura
 • Om det behövs för etikett – EORI ska anges som referensnummer för första eller andra paketnivå.

Tillägg av referensnummer tillåts på paketnivå (sänd):

 • Referensnummer kan nu användas fem gånger på paketnivå.
 • Bara de två första referensnumren anges på etiketten
  • System läser uppifrån och ner på begäran

UPS Premier

En ny avtalstjänst som kommer att ge ytterligare synlighet för kritiska hälsovårdsspecifika rörelsehändelser i synlighetssystem. Kontakta din försäljare för mer information

Ny funktionalitet tillagd i beroende på Premier-kategori

 • Kategorier
  • Silver
  • Gold
  • Platinum
 • Krav
  • Måste ha en RFID-skrivare
  • För kategori silver accepteras bara ZPL-skrivarspråk
  • Måste ha ett avtal för specifik kategori
 • API:er som påverkas
  • Sändnings-API
  • Prissättnings-API
  • Sökning API

Uppdateringar i juli 2020

Sändnings-API – litet paket

Förbättringar av helgtjänster

 • UPS-avsändare som sänder via US Ground eller US 3 Day Select kommer att ges alternativet att få sina paket levererade till en företagsadress på lördagar om ursprungs-/destinationsvägen är i ett område med helgtjänster. Den som betalar transportavgifterna kommer att ådra sig den nya icke-Premium-avgiften för lördagsleverans till företag. Kontrollera berättigande till helgtjänstområde i Transittid-API:n eller på UPS.com

Nya felkoder – Se utvecklingsguiden för felkoder.

Prissättnings-API – litet paket

Förbättringar av helgtjänster

 • UPS-avsändare som sänder via US Ground eller US 3 Day Select kommer att ges alternativet att få sina paket levererade till en företagsadress på lördagar eller söndagar om ursprungs-/destinationsvägen är i ett område med helgtjänster. Den som betalar transportavgifterna kommer att ådra sig den nya icke-Premium-avgiften för lördags- eller söndagsleverans till företag. Kontrollera berättigande till helgtjänstområde i Transittid-API:n eller på UPS.com

Nya felkoder – Se utvecklingsguiden för felkoder.

Utvecklingsguide för Transittid-webbtjänsten

Beskrivning av support för helgleverans

 • Support för lördags- och söndagsalternativ för företagslevearans med 3 Day Select och Ground.
 • Support för och söndagsalternativ för företagslevearans med 3 Day Select och Ground.
 • Support för alternativ för söndagsleverans till bostadsadress.

Nya behållare/element för begäran
/TimeInTransitRequest/SundayDeliveryInfoRequestIndicator

Nya behållare/element för svar
/TimeInTransitResponse/TransitResponse/ServiceSummary/
SundayDelivery
SundayDeliveryDisclaimer

Upphämtning – Utvecklingsguide för paketwebbtjänsten

Helgverksamhet

Helgverksamhetsprojektet utvärderar behovet av att utöka UPS upphämtningsverksamhet från sex dagar i veckan till sju dagar i veckan med helgtjänstområde
I Internetupphämtning kan söndag väljas av användare som vill boka en upphämtning (endast på platser inom helgtjänstområde).
Leveranser som stöd för Sunday Ground (leverans och upphämtning) inkluderar:

 • förbättra sändning, vägplanering och sorteringsfunktioner
 • stöd för ändringar i sändningsprocessen
 • stöd för upphämtningsändringar (bokade, smarta och On-Call)
 • ge noggrann synlighet för söndagsvolym
 • stöd för faktureringsändringar för att tillåta utökad helgverksamhet


Nya element
/PickupCreationResponse/WeekendServiceTerritory /PickupCreationResponse/WeekendServiceTerritory/SatWST /PickupCreationResponse/WeekendServiceTerritory/SunWST /PickupRateResponse/WeekendServiceTerritory /PickupRateResponse/WeekendServiceTerritory/SatWST /PickupRateResponse/WeekendServiceTerritory/SunWST

Quantum View® – paket

Nya funktioner i juli 2020

 • Quantum View API kommer att inkludera de nya elementen SaturdayNonPremiumCommercialDeliveryIndicator och SundayNonPremiumCommercialDeliveryIndicator i Manifest M1 och M2-rwegistren för alla produkter

Uppdateringar i mars 2020

Sändnings-API – litet paket

FRS-förhandlade priser
Sändnings-API:n kommer att stödja avgifter för FRS-sändningstransport

Nya varningskoder:
120395 Betalningskontot är inte kopplat till ups.com-användarprofil.
120396 Fullpublicerade avgifter returnerade. Kunden kunde inte hittas på det postnumret.


Prissättnings-API – litet paket

FRS-förhandlade priser
Prissättnings-API:n kommer att stödja avgifter för FRS-sändningstransport

Ny varningskod:
111671 Betalningskontot är inte kopplat till ups.com-användarprofil.

Prissättnings-API – frakt

FRS-förhandlade priser
Prissättnings-API:n för markfrakt kommer att stödja avgifter för FRS-sändningstransport.

Juli 2019

Platsfinnar-plugin-program

Plugin-programmet UPS Global Locator är nu tillgängligt med utvecklingskittet för globalt platsfinnar-API. Kunder behöver logga in och få en åtkomstnyckel för att hämta utvecklingskittet för globalt platsfinnar-API, som innehåller plugin-programmet. Plugin-programmet kommer att finnas tillgängligt i samma länder som platsfinnar-API:et.

Hämta utvecklingskittet för globalt platsfinnar-API och plugin-programmet

Platsfinnar-API

Den här förbättringen inkluderar följande europeiska ursprungsländer i det globala platsfinnar-API:et:

Israel (IL), Ryssland (RU), Ukraina (UA) och Turkiet (TR).

Sändnings-API

En ny avtalsenlig tjänst, UPS Worldwide Economy, är en kostnadseffektiv internationell tjänst för mindre brådskande små paket, som har utformats för att hantera ökningen i e-handel över gränserna och hjälpa handlare att ta sig in på nya marknader.

Till en början kommer den avtalsenliga tjänsten innefatta USA (US), Storbritannien (GB), Kanada (CA), Fastlandskina (CN) och Hongkong SAR, Kina (HK). Lanseringar kommer att göras i ytterligare länder under september och januari 2020.

Januari 2019

Upphämtnings-API

Tillägg för Upphämtnings-API:n omfattar att tillåta kontanter som betalningsmetod och lördagsupphämtning på Irland mot en avgift. Dessutom utökas postnummerfunktionen för att erbjuda stöd för fyra- och åttasiffriga postnummer för Argentina.

Prissättnings-API

Uppdateringar av Prissättnings-API:n omfattar stöd för tungt gods när ursprung och destination anges för att beräkna transittiden.

Namnet på tilläggsavgiften för stort paket har ändrats till tilläggsavgift för oregelbundet paket, så att det stämmer med Service- och prisguiden.

Ytterligare stöd för lördagsupphämtning för leveranser med UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express® och UPS Worldwide Saver® med USA som ursprung till 62 destinationsländer.

Sändnings-API

Uppdateringar av Sändnings-API:n omfattar ändring av namnet på tilläggsavgiften för stort paket till tilläggsavgift för oregelbundet paket, så att det stämmer med Service- och prisguiden.

Ytterligare stöd för lördagsupphämtning för leveranser med UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express® och UPS Worldwide Saver® med USA som ursprung till 62 destinationsländer.

Transittid-API

Uppdateringar av Transittid-API:n omfattar stöd för tungt gods när ursprung och destination anges.

UPS Frakt Less-than-Truckload-transporttjänster (LTL) erbjuds av TFI International Inc., dess närstående bolag eller divisioner (inklusive och utan begränsning TForce Freight), som inte har någon anknytning till United Parcel Service, Inc. eller något av dess närstående bolag, dotterbolag eller närstående enheter (”UPS”). UPS åtar sig inget ansvar i samband med UPS Freight LTL-transporttjänster eller andra tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av TFI International Inc. eller dess närstående bolag, divisioner, dotterbolag eller närstående entiteter.