Meddelanden och API-uppdateringar

Uppdateringar för 2022

Uppdateringar för februari

API för slutkostnadsförslag:

 • Kan användas när som helst vid fastställande av produkter, köp/kostnadsförslag eller vid betalning
 • Beräknar kostnader och vem som betalar tullavgifter, skatt, moms och tulladministrationsavgifter
 • Eliminerar oförutsedda problem för dina återförsäljarkunder
 • Förutser din HTS-kod automatiskt

Uppdateringar för januari

Uppdateringar av utvecklingsguiden (Prissättnings-API/Sändnings-API)

 • Inom gruppen Tilläggsavgift för avlägsna områden uppdateras Tätbefolkat till Avlägset område.
 • Tilläggsavgiftskategori för Högsäsongstillägg uppdateras till Tilläggsavgift vid hög belastning/efterfrågan, och underkategorier har uppdaterats.

Uppdateringar för 2021

Uppdateringar för november

Worldwide Economy (Prissättnings-API/Sändnings-API)

 • Användare kan nu prissätta sändningar med Worldwide Economy
 • Worldwide Economy accepterar nya faktureringsalternativ

Förbättringar av internationella sändningar (sändnings-API)

 • Kontroll av nekade parter
 • Tullavgifter, skatter och tulladministrationsavgifter anges
 • Spara delar-funktionalitet

Uppdateringar för september

Uppdateringar av utvecklingsguiden (Prissättnings-API/Sändnings-API)

 • Från och med 1 januari 2022 kommer leveransbekräftelse (01) inte längre att stödjas i PackageServiceOptions-behållaren. Inlämningar kommer inte att misslyckas, men tillägget kommer inte att vara tillgängligt.

Förbättringar av internationella särskilda varor (ISC) (Prissättnings-API/Sändnings-API)

 • Två nya kategorier lades till: E-cigaretter och Hampa/CBD
 • Nya behållare/element för begäran
  • /Shipment/ShipmentServiceOptions/RestrictedArticles
  • ECigarettesIndicator
  • HempCBDIndicator

Förbättringar av Worldwide Economy (Prissättnings-API/Sändings-API)

 • Svar kommer nu att inkluderar priser för både Worldwide Economy DDP- och DDU-tjänster.
 • Två nya indikatorer har lagts till för Worldwide Economy DDU-sändningar: tillägg för överdimensionering och lägsta debiterbara vikt. Dessa indikatorer är bara giltiga med UPS servicetyp 17 för DDU.
 • Nya behållare/element för begäran
  • Shipment/Package/OversizeIndicator
  • Shipment/Package/MinimumBillableWeightIndicator
  • Shipment/ShipmentRatingOptions/TPFCNegotiatedRatesIndicator
  • Uns kommer nu att accepteras med underversion 2108 för DDU-sändningar.
 • Nya felkoder – Se bilagan för felkoder.

Uppdateringar för april

Tilläggsavgift för stort paket per zon: (Prissättnings-API/Sändnings-API):

 • Endast S.-zoner
 • Ej ändrad för att inkludera Hundredweight Services
 • Avgifter varierar mellan zoner

Uppdateringar för januari

Brexit-regler för Nordirland: (alla API:er):

 • Ändringar av postnummer för städer i Nordirland – måste börja med BT
 • Nytt tillbehör för sändnings- och prissättnings-API: 551 – Gränsavgift för Storbritannien

Ta bort muntlig bekräftelse (Sändnings-API/Prissättnings-API):

 • Muntlig bekräftelse av leveransuppgiftelement från utvecklingsguiden
 • NRF/Rave kommer att göra fel på detta tillbehör om det skickas efter borttagningsdatumet. Inget nytt fel men kommer att använda det generiska meddelandet att tillägget är ogiltigt
 • Nytt felmeddelande: 111262 – Tillägget är inte giltigt med det valda alternativet. Ska ersätta tidigare felmeddelanden

EORI-nummer: (Sändnings-API):

 • Information om EORI-nummer kan nu hittas i avsnittet Vanliga frågor i utvecklingsguiden
 • EORI-numret ska anges i avsnittet för ytterligare kommentarer i Faktura
 • Om det behövs för etikett – EORI ska anges som referensnummer för första eller andra paketnivå

Tillägg av referensnummer tillåts på paketnivå (Sändnings-API):

 • Fem referensnummerfält är nu tillgängliga på paketnivå
 • Bara de två första referensnumren anges på UPS sändningsetikett
 • System läser uppifrån och ner på begäran

UPS Premier (Prissättnings-API/Sändnings-API/Spårnings-API)

 • En ny avtalstjänst som kommer att ge ytterligare synlighet till kritiska hälsovårdsspecifika rörelsehändelser. Kontakta din säljare för mer information.

Ny funktionalitet är beroende av Premier-kategori:

 • Kategorier:
  • Silver
  • Gold
  • Platinum
 • Krav:
  • Måste ha en RFID-skrivare
  • För kategori silver accepteras bara ZPL-skrivarspråk
  • Måste ha ett avtal för specifik kategori