av
  • Coronavirus Update... mer
  • UPS håller öppet: Servicepåverkan relaterad till Coronavirus... mer
Gå till huvudinnehåll

Meddelanden och API-uppdateringar

Juli 2019

Platsfinnar-plugin-program

Plugin-programmet UPS Global Locator är nu tillgängligt med utvecklingskittet för globalt platsfinnar-API. Kunder behöver logga in och få en åtkomstnyckel för att hämta utvecklingskittet för globalt platsfinnar-API, som innehåller plugin-programmet. Plugin-programmet kommer att finnas tillgängligt i samma länder som platsfinnar-API:et.

Hämta utvecklingskittet för globalt platsfinnar-API och plugin-programmet

Platsfinnar-API

Den här förbättringen inkluderar följande europeiska ursprungsländer i det globala platsfinnar-API:et:

Israel (IL), Ryssland (RU), Ukraina (UA) och Turkiet (TR).

Sändnings-API

En ny avtalsenlig tjänst, UPS Worldwide Economy, är en kostnadseffektiv internationell tjänst för mindre brådskande små paket, som har utformats för att hantera ökningen i e-handel över gränserna och hjälpa handlare att ta sig in på nya marknader.

Till en början kommer den avtalsenliga tjänsten innefatta USA (US), Storbritannien (GB), Kanada (CA), Fastlandskina (CN) och Hongkong SAR, Kina (HK). Lanseringar kommer att göras i ytterligare länder under september och januari 2020.

Januari 2019

Upphämtnings-API

Tillägg för Upphämtnings-API:n omfattar att tillåta kontanter som betalningsmetod och lördagsupphämtning på Irland mot en avgift. Dessutom utökas postnummerfunktionen för att erbjuda stöd för fyra- och åttasiffriga postnummer för Argentina.

Prissättnings-API

Uppdateringar av Prissättnings-API:n omfattar stöd för tungt gods när ursprung och destination anges för att beräkna transittiden.

Namnet på tilläggsavgiften för stort paket har ändrats till tilläggsavgift för oregelbundet paket, så att det stämmer med Service- och prisguiden.

Ytterligare stöd för lördagsupphämtning för leveranser med UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express® och UPS Worldwide Saver® med USA som ursprung till 62 destinationsländer.

Sändnings-API

Uppdateringar av Sändnings-API:n omfattar ändring av namnet på tilläggsavgiften för stort paket till tilläggsavgift för oregelbundet paket, så att det stämmer med Service- och prisguiden.

Ytterligare stöd för lördagsupphämtning för leveranser med UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express® och UPS Worldwide Saver® med USA som ursprung till 62 destinationsländer.

Transittid-API

Uppdateringar av Transittid-API:n omfattar stöd för tungt gods när ursprung och destination anges.

Juli 2018

Adressvalidering-API, gatunivå

Denna förbättring utökar adressklassificeringen för följande länder: Vitryssland (BY), Jersey (JE), Rumänien (RO), Ryssland (RU), Slovenien (SI), Turkiet (TR) och Ukraina (UA).

Farligt gods-API

Tillägg för Farligt gods-API:n omfattar att tillåta leverans av farligt gods både i det inhemska kanadensiska marknätverket och det gränskorsande amerikanska marknätverket.

Dessutom kan avsändarens konto nu valideras för leverans av biologiska ämnen i ISC-kategori B och torr-is.

Platsfinnar-API

Nya element för begäran för UPS Access Point-funktionen har utökats till Tjeckien, Ungern och Portugal.

Quantum View API

Ett nytt svarselement finns nu på plats som returneras som svar på manifestet (se XPath för detaljer)

Tungt gods är en avtalsenlig tjänst för US/50-leverans av mestadels varor till hemmet, vilket definieras som möbler och heminredning.

Prissättnings-API

Uppdateringar av Prissättnings-API:n omfattar att tillåta leverans av farligt gods både i det inhemska kanadensiska marknätverket och det gränskorsande amerikanska marknätverket. Det finns även nya felkoder.

Prissättnings-API:n har nu stöd för kemisk validering av torr-is och biologiska ämnen med nya element.

Nya avgiftstyper för oregelbundna paket stöds nu.

I och med utökningen av UPS Access Point-funktionen kommer denna API nu att stödja leverans till utlämningsställe i Tjeckien, Ungern och Portugal.

Sändnings-API

Uppdateringar av Sändnings-API:n omfattar att tillåta leverans av farligt gods både i det inhemska kanadensiska marknätverket och det gränskorsande amerikanska marknätverket.

Nya avgiftstyper för oregelbundna paket stöds nu.

Ytterligare förbättringar omfattar nya felkoder, förbättringar vad gäller ändringar av oregelbundna paket, tullombud och tjänsten UPS Proactive Response.

Spårnings- och Signaturspårnings-API:er

Utvecklingskiten Signaturspårning och Spårning har kombinerats för att vara enklare och mer effektiva att använda.

Spårningsdata för alla skanningstyper, däribland leveransbevis med signaturspårning, sparas nu i upp till 120 dagar.

SubVersion-värdet ”1801” har lagts till för att rymma två nya containrar.

Två nya XPath-element har lagts till där SubVersion 1801 används.