av
 • Service impacts related to Coronavirus ... mer
Gå till huvudinnehåll

Följa paket - varför flyttar det sig inte?

Paketet befinner sig fortfarande inom UPS nätverk och bör, om inget annat anges, levereras enligt planerat leveransdatum. Uppgifter om sändningens förflyttning registreras varje gång som en sändningsetikett skannas in i USP leveranssystem. Det kan ta flera dagar mellan avläsningarna om sändningen skickas långa inrikessträckor eller mellan olika änder och områden.

Vanliga avläsningar är bl.a. följande:

 • Ankomstskanning: Sändningen har anlänt till en UPS-terminal.
 • Levererad: Sändningen har nått destinationen och datum samt tid för leverans har registrerats. I USA och Kanada kan bostadsleveranser som inte kräver underskrift avlämnas på ett säkert ställe, utom synhåll och i skydd från väder och vind. Detta kan till exempel vara på verandan på framsidan, sidoingången, baksidan eller vid garaget. Om du har bett chauffören lämna av sändningen hos en granne eller ett kontor, kommer han/hon att lämna en UPS InfoNotice® på leveransadressen.
 • Avgångsskanning: Sändningen har skickats från en UPS-terminal och är på väg till nästa UPS-terminal. Sändningen är på väg, men det kan ta flera dagar mellan avläsningarna om sändningen skickas långa inrikessträckor eller mellan olika länder/territorier.
 • Destinationsskanning: Sändningen har kommit fram till den lokala UPS-terminal som ansvarar för slutlevererans.
 • Undantag: Åtgärd krävs: Sändningen befinner sig just nu inom UPS nätverk. Mer information om leveransadressen behövs dock. Avsändaren måste tillhandahålla UPS korrekt sändningsadress.
 • Exportskanning: Sändningen har gått igenom exportprocedurerna i ursprungslandet.
 • Överlämnat till postkontor för leverans: UPS har på avsändarens begäran överlämnat paketet till U.S. Postal Service för slutleverans. Denna kontrakterade tjänst kan kräva ytterligare en eller två dagar för leverans.
 • Importskanning: Sändningen har gått igenom importprocedurerna i det mottagande landet.
 • Beställning behandlad: På väg till UPS: Sändningen har behandlats av avsändaren. När sändningen finns inom UPS-nätverket kommer ett beräknat leveransdatum att bli tillgängligt. 
 • Sändningen redo för UPS: UPS har tagit emot sändningsuppgifterna och faktureringsuppgifterna elektroniskt från avsändaren av denna sändning. När sändningen har börjat förflyttas inom UPS nätverk kommer sökningsstatusen att uppdateras.
 • Ursprungsskanning: UPS har tagit emot sändningen.
 • På fordon för leverans: Sändningen har nått den lokala UPS-terminalen som ansvarar för leverans, och har lämnats till en UPS-chaufför. Förutom tidsbestämda flygleveranser levereras sändningar i allmänhet mellan 09.00 och 19.00 (och ibland senare) till privata bostäder och vid arbetsdagens slut för företagsadresser. UPS kan inte planera en specifik leveranstid inom dessa ramar. Upp till tre leveransförsök görs, dock ej på helger och helgdagar.