av
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays... mer
Gå till huvudinnehåll

Instruktioner för utvecklare

Du kan implementera en skräddarsydd integrering av UPS API:er baserat på dina egna system, plattformar och programvara. Att skräddarsy dem kräver expertis och resurser. Endast programmerare som har kunskap om XML/Web Service är kvalificerade att integrera UPS API:er. För att se till att ditt företagssystem eller din webbplats är korrekt programmerad och integrerad, rekommenderar vi att din IT-avdelning eller en kvalificerad utomstående utvecklare programmerar, testar och implementerar alla UPS-funktioner.

Processen för att integrera API:er är samma för alla utvecklare. Skriv ut följande instruktioner och ge dem till din utvecklare.

  1. Implementera: Granska kraven för varje API noga på UPS utvecklingspaket på ups.com (se länken nedan). Ladda ner utvecklingsprogramvaran (SDK) och gå noggrant igenom hela utvecklingsguiden för den API du kommer att integrera. utvecklingspaketet innehåller även exempelkod och WSDL:er. När du har gått igenom paketet bör du begära tillgång till UPS testmiljö. De flesta API:er ger omedelbar tillgång till både test- och produktionsmiljöer. Följande API:er kan dock kräva en andra begäran för att aktivera åtkomst till produktionen: Adressvalidering på gatunivå, Platsfinnare, Upphämtning, Prisuppgifter (endast LTL-frakt) och Sändning.
  2. Test: UPS tillhandahåller en testmiljö som är tillgänglig via en åtkomstnyckel för alla API:er. Detta gör att du kan simulera en begäran och svarsmeddelanden live för att säkerställa att du har formaterat dina XML- eller Web Service-förfrågningar korrekt.
  3. Gå till produktion: När filerna har lämnats in och godkänts av UPS certifieringsteam beviljas tillgång till produktionsmiljön. E-postadressen för att skicka filer ingår i den senaste versionen av utvecklarguiden.
  4. Teknisk support: Du kan få e-postsupport på ups.com när som helst. Bifoga en fil med din begäran om support som inkluderar dina XML-förfrågningar/svarsmeddelanden och fel. Grundnivån för teknisk support kommer att svara nästa dag (ej helgdagar). Om din problemlogg eskaleras till den nivå tre för teknisk support kommer du att få svar nästa arbetsdag (exklusive helgdagar). För allmänna frågor kan du ladda ner kunskapsbas-filen genom att klicka på länken nedan. Denna resurs innehåller svar på hundratals frågor om API:erna. Slutligen, om problemet är brådskande och du behöver omedelbar hjälp, kan du ringa teknisk support för grundnivå på 08-57929041.

Gå till UPS utvecklingspaket för att ladda ner SDK:er

Tillgång till Gemini-nedladdningar och verktygslåda (endast på engelska)Öppna länken i ett nytt fönster

Gå till utvecklingsresurscentret

Gå till UPS utvecklingspakets sida för integrering av API:er

UPS Frakt Less-than-Truckload-transporttjänster (LTL) erbjuds av TFI International Inc., dess närstående bolag eller divisioner (inklusive och utan begränsning TForce Freight), som inte har någon anknytning till United Parcel Service, Inc. eller något av dess närstående bolag, dotterbolag eller närstående enheter (”UPS”). UPS åtar sig inget ansvar i samband med UPS Freight LTL-transporttjänster eller andra tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av TFI International Inc. eller dess närstående bolag, divisioner, dotterbolag eller närstående entiteter.