Ge andra tillgång till mitt UPS-konto

Om du är kontoägaren kan du antingen auktorisera medarbetare eller familjemedlemmar att använda ditt UPS-kundnummer eller så kan du låta personer verifiera sig själva med din kontoinformation.

För att hantera både auktoriserade och verifierade användare behöver du bara logga in på din profil och välja vilket konto som du vill ändra för att se alternativen.

Auktorisera användare

Alla konton kan ha upp till fem auktoriserade användare som kan:

  • Skicka ett paket och fakturera ditt konto
  • Beställa material
  • Planera upphämtningar

Du kan också överföra ägarskapet för kontot till auktoriserade användare. Att göra denna ändring betyder att du automatiskt blir en auktoriserad kontoanvändare.

Redigera mitt betalkonto

Verifiera användare

För att lägga till ett befintligt konto till din profil behöver du flera viktiga nyckeldata från en aktuell faktura:

  • Kundnummer
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Fakturabelopp
  • Kontroll-ID

Verifierade användare har samma privilegier som auktoriserade användare och kan även ändra kontoattribut som faktureringsadress och alternativ för dagsbestämda upphämtningar.

Hantera mina betalningsalternativ