av
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays... mer
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
Gå till huvudinnehåll

Villkor för sändningar till och från UPS Access Point

För detaljerade riktlinjer efter land, se din lokala UPS Pris- och serviceguide eller UPS prisguide/Bestämmelser och servicevillkor. Om inget annat anges i dessa handlingar gäller följande krav.

  • Det måste väga mindre än 20 kg/44 lbs.
  • Dess längsta sida får inte överstiga 97 cm/38 tum.
  • Dess totala storlek får inte överstiga 118 in/300 cm tum i sammanlagd längd och omkrets.
  • Det har ett värde på mindre än 5 000 USD om det levereras till en UPS Access Point eller ett värde på upp till 1 000 USD om det avlämnas som en förbetald transport.
  • Paketet får ej innehålla förbjuden vara enligt gällande UPS service- och prisguide eller servicevillkor och bestämmelser Till exempel är inte paket som innehåller skjutvapen, ammunition eller farliga material som kräver transporthandlingar behöriga.


Paket som kräver en vuxens undertecknande är inte behöriga, förutom under vissa omständigheter. Ett paket kan även vara icke-behörigt till följd av avsändarens instruktioner (t.ex. begäran att leveransen endast sker till adressatens hem).

Hur du mäter ditt pakets dimensioner på ett korrekt sätt

Visa UPS service- och prisguide