Så här tar du bort en sändning

Oavsett vilket UPS sändningssystem du använder är det lätt att annullera ett osänt paket.

För att ta reda på mer om att annullera ett paket, välj ditt sändningssystem eller ämne nedan:

UPS Internet Shipping

Du kan annullera din sändning genom din Sändningshistorik inom 90 dagar efter att du har skapat din sändningsetikett på UPS.com. Välj Sändning överst på sidan och välj sedan Se historik eller Annullera sändning. Välj kryssrutan bredvid paketet du vill annullera och välj sedan Annullera sändning. När du har lyckats annullera paketet kommer ett X att visas bredvid paketet i kolumnen Annullerat.

Kontonumret som är anknutet till paketet du vill annullera måste vara ett konto i din UPS.com-profil. Paket som har skapats med hjälp av ett betalkort som t.ex. bank- eller kreditkort kan inte annulleras genom verktyget Annullera en sändning. Söknummer för dessa paket kommer at ha ett "T" eller "G" i sina åtta första tecken. Om detta är fallet, kontakta UPS.

Om mer än 90 dagar har gått sedan du skapade din etikett, måste du kontakta UPS för att begära en annullering. En annullering kommer inte att behandlas efter 180 dagar.

Se sändningshistorik

Skicka e-post till UPS

Tillbaka till början

UPS CampusShip

Du kan annullera din sändning genom din CampusShip sändningshistorik inom 90 dagar efter att du har skapat din UPS CampusShipSM-etikett. Om du vill annullera en sändning klickar du på fliken Sändning överst på sidan och klicka sedan på Visa sändningshistorik eller Annullera sändning. Välj kryssrutan bredvid paketet du vill annullera och välj sedan Annullera sändning. När du har lyckats annullera paketet kommer ett X att visas bredvid paketet i kolumnen Annullerat.

Kontakta UPS för att begära en annullering om det har gått mer än 90 dagar sedan du skapade din UPS CampusShip-etikett. En annullering kommer inte att behandlas efter 180 dagar.

Skicka e-post till UPS

Tillbaka till början

UPS WorldShip

Välj Annullera överst på huvudsidan WorldShip® sändningssida, välj paketet som ska annulleras från upphämtningsloggen, och välj sedan Annullera igen. Om du redan har kört "End of day", och klickar på Annullera ännu en gång kommer du att skickas vidare till UPS.com för att där använda verktyget Annullera en sändning och där slutföra annulleringsprocessen. Observera att WorldShip inte kommer att automatiskt markera dessa paket som annullerade, men du kan markera dem manuellt inom upphämtningsloggen.

Om mer än 90 dagar har gått sedan du skapade din etikett, måste du kontakta UPS för att begära en annullering. En annullering kommer inte att behandlas efter 180 dagar.

Ta reda på mer om Hjälp med att använda WorldShip

Tillbaka till början

Efter att du har fått din faktura

Om ett ej skickat paket visas på din UPS-faktura inom 90 dagar efter att du skapade etiketten, hänvisar vi till lämpligt sändningssystem ovan för instruktioner om hur du annullerar det. Om mer än 90 dagar har gått sedan du skapade din etikett, måste du kontakta UPS för att begära en annullering. En annullering kommer inte att behandlas efter 180 dagar.

Skicka e-post till UPS

Kontakta UPS

Tillbaka till början

Support

Don't see what you're looking for? Get information about other services and tools.

Go to Support Home

Order Supplies