Lista över artiklar med sändningsförbud

Förbjudna artiklar

Vi sänder inte följande artiklar:

 • Alkoholhaltiga drycker
 • Hudar från vilda djur
 • Artiklar av exceptionellt värde (t.ex. konstverk, antikviteter, ädelstenar, guld och silver)
 • Farligt gods
 • Vapen
 • Pälsar
 • Elfenben och elfenbensprodukter
 • Levande djur
 • Kontanter och förhandlingsbara objekt
 • Ömtåligt gods
 • Personliga tillhörigheter (undantaget till USA)
 • Växter
 • Pornografiskt material
 • Fröer
 • Tobak och tobaksprodukter
 • Obeledsagat bagage

Följande artiklar är vanligtvis förbjudna att skicka (förutom med specifikt avtal). De är dock tillåtna mellan de länder som anges på ups.com/jewelry (med förbehåll för de begränsningar som gäller för alla transporter).

 • Omonterade ädelstenar och industridiamanter 
 • Smycken och klockor (med undantag för bijouterier och enklare klockor) som överstiger 500 USD eller motsvarande lokal valuta per paket¹

¹ Bijouterier och armbandsur av enklare natur avser smycken och armbandsur vars detaljhandelspris är lägre än USD 150 per artikel och som inte innehåller ädelmetaller och/eller ädelstenar.

Övriga förbjudna artiklar är: gods som transporteras under ATA Carnet, all temporär export och import; gods som transporteras under FCR, FCT och CAD (Cash Against Document). Även sändningar med sådan last att den riskerar att försämra, förstöra eller skada personer, gods eller utrustning och gods som är förbjudet att transportera enligt lag i avsändar-, transit- eller mottagarlandet (t.ex. elfenben och elfenbensprodukter). Samt gods som har accisavgifter (t.ex. spritdrycker) eller som kräver speciella lokaler, säkerhetsåtgärder eller säkerhetstillstånd. Under gällande lag får vissa varor endast transporteras under föreskrivna omständigheter och viss typ av gods är förbjudet att transportera med flyg (t.ex. flytande vätskor i glasbehållare).

Det är avsändarens ansvar att följa rådande myndigheters regler och krav i varje land. Sändningarna är utsatta för inspektioner och eventuell fördröjning av tullen eller representanter från andra myndigheter.

Vi reserverar oss för rätten att neka eller skjuta upp transporten av en sändning som inte har tydligt utsatt avsändar- eller mottagardetaljer. Eller för varor som, enligt vår åsikt, inte är gångbara för transport eller där beskrivningen och klassificeringen inte är tillräcklig. Förpackningen och fraktsedeln måste vara korrekt samt åtföljas av nödvändig dokumentation anpassad för transport.

Vi kommer inte transportera några varor som är förbjudna enligt lag eller bestämmelse från någon myndighet i avsändar- eller mottagarlandet. Eller varor som överträder gällande export-, import- eller annan lag eller utsätter våra anställda, ombud eller underleverantörer för fara. Godset får heller inte, enligt vår åsikt, skada andra sändningar eller utrustning eller vara ekonomiskt och operationellt opraktiskt för transport.

Skicka förbjudna varor avtalsenligt med UPS

Vissa varor som vi listar som förbjudna kan skickas ändå om man har ett sådant avtal med UPS. Gäller kunder som har en regelbunden volym och har möjlighet att gå med på alla tillämpliga regler.

De varor vi kan transportera under vissa specifika kriterier är:

 • Alkoholhaltiga drycker
 • Färskvaror
 • Växter
 • Frön
 • Tobak och tobaksprodukter


Alla varor kan inte skickas till alla länder.

För mer information kontakta ditt lokala UPS-kontor.

UPS accepterar inte att transportera några förbjudna artiklar. Utan att det påverkar någon annan bestämmelse i dessa villkor eller UPS: s villkor för transport,  måste du om det kommer till UPS:s kännedom att ett paket innehåller någon förbjuden artikel, utöver alla andra tillämpliga avgifter, betala en ytterligare minimiadministrationsavgift på 1435 SEK till UPS. Din betalning av en sådan ytterligare avgift begränsar eller utesluter inte på något sätt ditt ansvar gentemot UPS till följd av överträdelsen av UPS:s villkor för transport och det betyder inte att UPS accepterar något ansvar eller avstår från några rättigheter med avseende på sådana förbjudna artiklar.

Kontakta UPS