Gå till huvudinnehåll

Artiklar som inte får importeras

Förbjudna artiklar

Vi sänder inte följande artiklar:

 • Alkoholhaltiga drycker
 • Hudar från vilda djur
 • Artiklar av exceptionellt värde (t.ex. konstverk, antikviteter, ädelstenar, guld och silver)
 • Farligt gods
 • Vapen
 • Pälsar
 • Elfenben och elfenbensprodukter
 • Levande djur
 • Kontanter och förhandlingsbara objekt
 • Ömtåligt gods
 • Personliga tillhörigheter (undantaget till USA)
 • Växter
 • Pornografiskt material
 • Fröer
 • Värdefulla frimärken
 • Tobak och tobaksprodukter
 • Obeledsagat bagage

I vissa länder finns andra artiklar som antingen är förbjudna eller har restriktioner för sändningar. Det är avsändarens ansvar att följa de lagar och regler som gäller i de länder som berörs. Se även respektive lands lista över artiklar som inte får exporteras.

UPS förbehåller sig rätten att avböja eller fördröja transport av paket där inte detaljerade kontaktuppgifter tillhandahålls för avsändaren och mottagaren, och av varor som, i vårt tycke, är omöjliga att transportera eller är otillräckligt beskrivna/klassificerade/förpackade/märkta på ett sätt som lämpar sig för transport, eller inte åtföljs av nödvändig dokumentation.

UPS transporterar inget gods som är förbjudet enligt statliga eller lokala lagar eller bestämmelser i ursprungs- eller mottagarländerna, eller som kan utgöra ett brott mot tillämpliga export-, import- eller andra lagar, eller ett mot säkerheten för våra anställda, speditörer och underleverantörer eller transportmedlet eller, som i vårt tycke, smutsar ned, smittar eller på annat sätt skadar annat gods eller utrustning, eller som av ekonomiska eller operationella skäl är olämpligt att transportera.

Sändning av förbjudna artiklar på kontraktsbasis med UPS:

Vissa av de artiklar som anges som förbjudna accepteras av UPS på kontraktsbasis för avsändare med regelbundna volymer och förmåga att följa alla tillämpliga bestämmelser.

Alla varor kan inte sändas till alla länder.

Mer information får du från närmaste UPS-kontor.

Kontakta UPS