/
 • Coronavirus Update... mer
 • UPS håller öppet: Servicepåverkan relaterad till Coronavirus... mer
Gå till huvudinnehåll

Tullklareras utan problem med UPS förtullningsservice

Sändningarna förtullas snabbare, lättare och med mindre problem

Oavsett om du skickar något in i eller ut ur landet/territoriet  säkerställer vår erfarenhet och teknik att dina sändningar klareras.

UPS tullklareringsservice för paketsändningar

På UPS hanterar vi hundratusentals internationella paket dagligen, och praktiskt taget alla klareras omedelbart. Med tulladministrationsmöjligheter på världens viktigaste marknader (som står för 76 % av all internationell handel), har vi en konsekvent, pålitlig och flexibel täckning där du gör affärer.

Fördelarna med UPS tulltjänster är följande:

 • Elektronisk tullbehandling som börjar medan sändningarna fortfarande är på väg
 • Kunniga tulladministratörer som hanterar alla komplikationer och säkerställer korrekta tullavgifter och skatter
 • Användning av avancerat elektroniskt sökprogram där du kan följa sändningen under hela resan
 • Rutinmässig tullbehandling som automatiskt inkluderats i alla UPS-flygservicetaxor (om tillämpligt)

Förutom snabb tullbehandling för de vardagliga sändningarna erbjuder vi den kunskap och de resurser som behövs för att hjälpa dig att transportera de varor som kräver speciell tullbehandling till liten eller ingen extra kostnad. Tjänsterna inkluderar:

 • Klarering av varor som kräver formell tullbehandling
 • Klarering av pågående poster
 • Underlättande av tillfällig tullförsegling
 • Samordnande av tullrestitutioner
 • Förberedelse av exportdeklarationer

UPS tullklareringsservice för tungt gods

Du kan även lita på att UPS hanterar din tullklarering för tungt gods, vilket låter dig flytta dina sändningar över gränserna utan problem.

Med mer än 80 års erfarenhet av tullklarering och kontor i mer än 60 länder/territorier över hela världen, kan UPS tillhandahålla dig med global täckning och pålitlig, konsekvent service.

Vi är väl medvetna om de unika kraven för många specifika branscher, inklusive automobil, hälsovård, högteknologi, detaljhandel, regering, flygindustri och tillverkning.

Vi är steget före när det gäller senaste tullprogram, fjärrtjänster för dokument och avstämningsunderlag som hjälper dig att hålla ditt företag i framkant av den internationella handeln.