Mått- och viktguide

Hur du mäter paketets storlek

Omfånget som visas med siffran 1 i diagrammet är måttet runt hela paketet eller objektet runt den bredaste delen, i rät vinkel mot längden.

Längden, som visas med siffran 2 i diagrammet, är den längsta sidan på paketet eller objektet.

Lägg ihop längden med omfånget så att du får den totala storleken på paketet.

Tillbaka till början

Vikt- och storleksbegränsningar för paket

UPS har utvecklat speciella vikt- och storleksbegränsningar för paket som skickas med alla UPS-tjänster. Begränsningarna nedan gäller endast för enskilda paket. Det finns ingen begränsning på den totala vikten på dina sändningar och det totala antalet paket i din sändning.

  • Paket kan väga upp till 70 kg.
  • Paket kan ha en sammanlagd längd och omkrets på upp till 400 cm.
  • Paket kan ha en längd på upp till 274 cm.
  • Paket som väger mer än 31,5 kg (25 kg inom EU) måste ha en speciell etikett för tungt paket.
  • Paket som är stora i förhållande till vikten har prissatts speciellt och enligt speciella måttberäkningar.


Observera: Paket som överstiger UPS vikt- och storleksbegränsningar är föremål för en tilläggsavgift för Överskridna maxdimensioner.

Begränsningarna ovan gäller för de flesta paket och destinationer, men det finns några variationer på grund av olika lokala restriktioner i vissa länder. Kontakta UPS om du vill ha mer information.

Paket över 25 kg

Dimensionell vikt

Kontakta UPS

Tillbaka till början

Så fastställer man den debiterbara vikten på lastpallen

Debiterbar vikt är den vikt som används för att beräkna priset. Den debiterbara vikten kommer att vara högst bland dimensionell vikt, faktisk vikt och lägsta debiterbara vikt. Den lägsta debiterbara vikten är 68 kg.

Fastställa debiterbar vikt:

Steg 1. Fastställ den faktiska vikten. Faktisk vikt är vikten hos föremålen på lastpallen och vikten hos lastpallen, avrundat till nästa halvkilo.

  • Använd våg för att fastställa vikten. Avrunda bråkdelar upp till nästa halvkilo.


Steg 2. Fastställ den dimensionella vikten. Dimensionell vikt återspeglar pallens densitet, vilket är den mängd utrymme en lastpall tar upp i förhållande till sin faktiska vikt. Dimensionell vikt kan gälla alla UPS internationella pakettjänster.

  • Fastställa lastpallens mått i centimeter. För varje mått ska man mäta vid de längsta punkterna och avrunda uppåt till närmaste heltal (t ex 1,00 till 1,49 räknas som 1 och 1,50 till 1,99 räknas som 2).
  • Multiplicera lastpallens längd med bredden och höjden. Resultatet blir volymen i centimeter.
  • För importsändningar och exportsändningar ska man dela sändningens kubikvolym i tum med 5 000 för att fastställa den dimensionella vikten. Avrunda bråkdelar upp till nästa halvkilo.


Steg 3. Fastställ den debiterbara vikten.

  • Jämför lastpallens faktiska vikt med den dimensionella vikten och lägsta debiterbara vikten. Det största talet av dessa tre vikter är den debiterbara vikten och denna ska användas för beräkning av priset. För sändningar med flera lastpallar är den lägsta debiterbara vikten 71 kg.

Tillbaka till början