av
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays... mer
Gå till huvudinnehåll

Importera vin och alkoholhaltiga drycker - emballeringskrav

Sändning av alkoholhaltiga drycker

UPS erbjuder godkända kunder sändningtjänster av alkoholhaltiga drycker. Klicka på länkarna nedan för att få reda på mer om vår service.

Viktiga uppdateringar

Gäller från och med 17 april 2017

UPS lägger till nya internationella destinationer för sändning av vin och andra specifika typer av alkoholhaltiga drycker som en del i ”International Special Commodities (ISC) program”.

UPS ska tillhandahålla ISC-tjänsten i enlighet med ”UPS International Alcohol Shipping Guide”. UPS ska ha rätt att ensidigt ändra eller justera krav för internationell sändning av vin och/eller alkoholhaltig dryck, och/eller ”UPS International Alcohol Shipping Guide”, när som helst, utan förvarning och oavsett anledning, inklusive för att återspegla ändringar i tillämplig lagstiftning. Gällande versioner av sådana ändringar samt ”UPS International Alcohol Shipping Guide” återfinns på denna sida. Kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad om och rätta sig efter alla ändringar som då och då görs angående dokumentation, märkning och förpackning eller i övriga krav eller restriktioner som omnämns i ”UPS International Alcohol Shipping Guide”.

Det är avsändarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga internationella lagar och föreskrifter.

Se ”UPS International Alcohol Shipping Guide”

Vem får skicka alkoholhaltiga drycker

Vem får skicka alkoholhaltiga drycker via UPS-tjänster?

UPS erbjuder endast sändning av alkoholhaltiga drycker (vin, öl, mousserande vin, sprit) på kontraktbasis. För att få skicka sändningar innehållande alkoholhaltiga drycker måste avsändaren ingå och skriva under ett UPS-godkänt avtal för transport av alkohol. Avsändaren måste även vara licensierad och auktoriserad att sälja och skicka alkohol enligt tillämplig lag.

Tillbaka till början

UPS-krav

Vilka krav ställs för att skicka alkoholhaltiga drycker med UPS?

Endast avtalstjänst  

Alla avsändare som vill skicka alkoholhaltiga drycker ska underteckna UPS ISC tilläggskontrakt för alkoholförsändelser. UPS ACCEPTERAR INTE SÄNDNINGAR FRÅN AVSÄNDARE SOM INTE HAR INGÅTT NÅGOT AV DESSA AVTAL.

Krav för sändninglösningar

Alla vinförsändelser måste bokas med en UPS-kompatibel sändningslösning som WorldShip eller CampusShip eller något godkänt leverantörssystem från tredje part.

Paketförberedelse

Emballagekrav

Alla vinförsändelser måste uppfylla UPS emballeringskrav för vin.  UPS godkänner inneremballage av formad frigolit (expanderad polystyren, EPS), tråg av vikt wellpapp eller formgjutna fibertråg.  Varje förpackningskomponent håller fast flaskorna i mitten av transportbehållaren undan från sidoväggarna.  Kraftiga yttre wellpappförpackningar krävs.  Du kan kontakta din UPS-säljare för UPS-certifierade vinförpackningar.

Leveransbekräftelse - vuxen persons underskrift krävs

Alla vinförsändelser måste göras med UPS tjänst Leveransbekräftelse – vuxen persons underskrift krävs. 

Lär dig hur dina vinförsändelser till privatpersoner med Leveransbekräftelse – vuxen persons underskrift krävs – kan förbättras med Quantum View Notify.

Tillbaka till början

Quantum View Notify

  • UPS rekommenderar att vinavsändare använder Quantum View Notify® för leveransbekräftelse Vuxen persons underskrift krävs för vinsändningar.
  • UPS skickar en sändningavisering till mottagarens e-post som innehåller information om när vinförsändelsen kommer att levereras, så att en vuxen person på minst 21 år kan vara tillgänglig för att ta emot leveransen. 
  • "Quantum View Notify" tillhandahålls utan extra kostnad.

 

Tillbaka till början