Farligt gods - Globalt

UPS hjälper du skickar farligt gods runt om i världen

Det kan vara komplicerat att skicka farligt gods internationellt. Avsändaren måste hålla sig uppdaterad angående transportförordningar som berör riskklassificering, emballage, etikettmärkning och dokumentation. Oavsett om det är via flyg eller mark, kan UPS se till att ditt paket med farligt gods når sin destination.

Vi erbjuder följande tjänster för att skicka farligt gods i Europa: UPS® Standard, UPS Worldwide Express™, UPS Worldwide Express Plus™, UPS Worldwide Express Saver™ och UPS Worldwide Express Expedited™.

Observera: Se ”UPS International farligt gods, länder/territorier” nedan. Transittidgarantier gäller inte för farligt gods-paket.

Så här skickar du farligt gods internationellt

Sändningar av farligt gods med UPS kräver att begränsningarna som finns angivna i tabellerna över UPS godkända kemikalier respekteras och att alla internationella regelverk följs till fullo. Felaktig eller saknad märkning, felaktiga etiketter eller felaktig användning av avsändardeklarationer kan leda till förseningar. Det är starkt rekommenderat att använda UPS WorldShip eftersom det innehåller UPS tabell över farliga kemikalier och mängdbegränsningar för farligt gods.