Skicka batterier och varor med batterier

Lär dig att packa och skicka batterier säkert

Vi har gjort den här illustrativa guiden för att hjälpa dig att packa och skicka olika typer av batterier på ett säkert sätt. I vissa fall, till exempel med alkaliska eller vissa icke-spillbara bly-syra-batterier, kan ditt ansvar begränsas till enkla steg som att: välja stark ytterförpackning, försiktigt skydda batterikontakterna för att förhindra gnistbildning eller kortslutningar samt packa innehållet så att verktyg eller andra metallföremål inte ligger i kontakt med batterierna. 

Lär dig att packa och skicka batterier säkert

Tillbaka till början