Bör jag återanvända emballage?

Tillverkarens ursprungliga emballage är oftast utformat för sändningar på lastpallar och inte för sändningar styckvis. Dessutom är detta emballage utformat för att skicka varan en gång, inte flera gånger. Därför ökar riskern för skador om du återanvänder tillverkarens ursprungsförpackning för sändning av enstaka paket. Tillverkarens ursprungsförpackning bör endast användas om den är ny eller nästan ny och har särskilt utformats för att stå emot stötar.

Att använda endast tillverkarens ursprungliga emballage

Använd bara tillverkarens ursprungliga emballage om det är i nyskick. Ju mer en kartong används, desto mer förlorar den sina ursprungliga skyddande egenskaper och kanske inte skyddar sändningen på rätt sätt. Kontrollera att kartongen är hård,  i bra skick, utan hål, revor, skador på hörnen och att flikarna är intakta. Skokartonger eller pappkartonger ska aldrig användas. Ta bort gamla adressetiketter, farliga gods-markeringar som diamantetiketter och markeringar, samt leveransmarkeringar och streckkoder från tidigare leveranser. Se till att den inre skumplasten inte är sprucken eller trasig. Om så är fallet, ersätt det med nytt.

Att dubbelpaketera tillverkarens ursprungliga emballage

Ett annat alternativ som innefattar användning av ursprungstillverkarens emballage är dubbla kartonger (double boxing). All elektronisk utrustning ska ha dubbla kartonger, såvida de inte överensstämmer med de speciella återanvändningsvillkoren som beskrivs ovan. För att använda Overbox-metoden med tillverkarens ursprungsemballage:

Se till att den ursprungliga kartongen är i bra skick och att den inre skumplasten inte är sprucken eller trasig. Om skumplasten är skadad ersätter du det med ett nytt skuminlägg eller reparerar det med 5 cm bred tryckkänslig tejp. Det är viktigt att sändningen inte kan röra sig inom kartongen tillhandahållen av den ursprungliga tillverkaren.

Välj en ny transportkartong som är minst 15 cm  längre, bredare och högre än den ursprungliga kartongen.

Fyll botten av den nya kartongen med minst 5- 8 cm skumplast, dynor av polyetylen för hörn och kanter, uppblåsbar fyllning, frigolitkulor eller andra lämpliga vadderingsmaterial.

Placera tillverkarens kartong på vadderingsmaterialet och i mitten av transportkartongen, och lämna plats för minst 5-8 cm vaddering runt kartongens andra fem sidor.

Fyll kvarvarande tomrum i kartongen med skumplast, polyetylendynor för hörn eller kanter, uppblåsbar fyllning,  frigolitkulor eller andra lämpliga vadderingsmaterial.

Försegla transportkartongen med antingen tryckkänslig  eller nylonförstärkt tejp med en vidd av minst 5 cm, eller vattenaktiverad förstärkt tejp med en styrka på 30 kg och en bredd på 7,62 cm. Stäng kartongen ordentligt med tre tejpbitar på kartongens under- och ovansida så att mitt- eller kantsömmarna förseglas.

  • Emballage
  • Tillverkarens ursprungliga emballage