Emballera rätt med löst fyllningsmaterial

Lösa fyllningsmaterial används för att fylla upp tomrum i paket som innehåller lätta, icke-ömtåliga varor. Ett exempel på ett löst fyllningsmaterial är expanderade frigolitkulor.

Att använda lösa fyllningsmaterial

Använd tillräckligt med lös fyllning i form av frigolitkulor så att innehållet inte kan röra sig när du skakar kartongen. Vi rekommenderar att kartongen överfylls så att kulorna kan lägga sig tillrätta under transporten. Vi rekommenderar att platta wellpappbitar läggs mellan innehållet och frigolitkulorna så att innehållet inte kan förflytta sig genom kulorna.

Ytterligare rekommendationer: För sköra föremål, slå in varje föremål för sig med flera lager isolering (små- eller storbubblig plast eller skumplast), och placera i den rekommenderade kartongen. Sköra artiklar måste skiljas från varandra och från hörnen, sidorna, botten och locket av lådan. Varje artikel måste omges av minst 5 cm material och placeras minst 5 cm från kartongens sidor. Detta skyddar artiklarna från att skavas mot varandra och skyddar dessutom innehållet mot stötar och vibration, vilket kan komma utifrån och skada innehållet.

Lösa fyllningsmaterial rekommenderas inte för platta, smala eller kompakta produkter eftersom de kan röra på sig inuti paketet. På grund av att lös fyllning kan röra på sig och lägga sig tillrätta under distribueringsprocessen, kan produkten röra sig inuti paketet vilket utsätter den för en större risk för skada.

Lösa fyllningsmaterial, som till exempel expanderade frigolitkulor, orsakar statisk elektricitet och kan skada elektroniska produkter. Antistatiska kulor bör användas för elektroniska produkter. Använd plastpåsar, bubbelplast eller andra material för att slå in föremålet så att kulorna inte kan komma in där de kan orsaka skador på varan.