Välj rätt förpackningsmateriel

Isolering

Det invändiga förpackningsmaterialet bidrar till att skydda sändningen under transport. Bra invändig förpackning bör ha förmågan att skydda produkten från stötar och vibration och sedan återgå till ursprungsformen och ge fortsatt stötdämpning. Det finns flera olika förpackningsmaterial och metoder att undersöka innan du skickar ett paket.

Invändiga förpackningsmaterial


Lösa fyllningsmaterial
Används först och främst för att fylla ut utrymme vid transport av lätta artiklar. Denna typ av invändig paketering rekommenderas inte för användning för platta, smala eller täta produkter som kan flyttas runt med paketet. På grund av att lös fyllning kan röra på sig och lägga sig tillrätta under distribueringsprocessen, kan produkten röra sig inom paketet vilket utsätter den för en större risk för skada. Den lägsta riktlinjen för lösa fyllnings- material är att alltid använda minst 5 cm runt alla kartongens sidor. Dessutom kommer paketet att behöva överfyllas lite för att tillåta rörelse och tillrättaläggande. Lösa fyllningsmaterial, som till exempel expanderade frigolitkulor, orsakar statisk elektricitet och kan skada elektroniska produkter. Antistatiska kulor bör användas för elektroniska produkter. Använd plastpåsar, bubbelplast eller andra material för att slå in föremålet så att kulorna inte kan komma in där de kan orsaka skador på varan.

Bubbelplast
är ett förpackningsmaterial som består av luftbubblor som innesluts mellan två polyetylenplastark som förseglas mot varandra. Denna process låter luftbubblorna i bubbelplasten att ge ett skydd mot stötar. Luftbubblorna har en god stötdämpande effekt på lätta artiklar, det är flexibelt och det går i princip att slå in produkter av alla former och storlekar. Tunga produkter bör inte slås in i bubbelplast. När du använder bubbelplast ska du använda flera lager för att se till att hela produkten skyddas, inklusive hörn och kanter.

Polyetylenskum
Lätt, mjukt, slitstarkt skummaterial som ger utmärkt ytskydd och vaddering. Idealiskt för att skydda lätta föremål.

Uppblåsbar paketering
Uppblåsbar paketering använder lufttryck för att säkra och hålla produkter på plats inuti sändningskartongen, och ger en vaddering av luft. Extrema klimatförhållanden kommer att påverka mängden lufttryck i behållarna. I extremt kalla klimat kommer mängden luft att minskas, vilket skapar extra rum inuti paketet och ökar risken för skada på produkten. Extremt varma klimat gör att luftbubblorna utvidgas, vilket kan orsaka stresskador på sändningskartongens sömmar.

Höjdskillnader kan också påverka volymen av luft inuti luftbubblorna. Om ett paket rör sig från höga höjder till låga (till exempel om det har paketerats i Denver, Colorado, och sänds till New Orleans, Louisiana), kommer detta att göra att luftbubblorna minskar i storlek, och om det rör sig från låga till höga höjder kommer detta att göra att luftbubblornas volym ökar i storlek.

In-situ-skumning/Påsskum
In-situ-skumning/påsskum  formas med en kemisk mix som expanderar och formar en skyddande hölje runt innehållet. In-situ-skumning bildar ett skyddande hölje runt alla produkter, skyddar hörn och kanter och är praktisk när stötdämpning behövs. För bästa effekt måste in-situ-skumningen fördelas jämnt runt artiklarna. I annat fall skyddar inte skummet produkten. Välj lämplig täthet på skummet så att förpackningskraven uppfylls - det kan vara allt ifrån att fylla tomrum till bästa stötdämpning.

Kraftpapper
Kraftpapper (inte tidningspapper) används för att slå in och, ihopskrynklat, fylla alla tomrum inom ett paket med föremål som är lätta eller ganska lätta och inte ömtåliga. När du använder kraftpapper ska du kraftigt skrynkla ihop papperet och ha minst 5 cm runt och mellan artiklarna. Se till att du har minst 5 cm kraftpapper vid alla kartongens sex sidor.

Pappersvaddering
Papper med flera lager (inte tidningspapper) är idealiskt för att slå in saker som är medelstora eller stora och inte ömtåliga, och de som kan behöva fuktighetsabsorption. Pappervaddering är utmärkt för att fylla tomrum.

Expanderat polystyrenskum (EPS)
EPS är ett formbart, lättviktigt, billigt skum med förmåga att förhindra smärre stötar. EPS är ofta utformat med räfflor som trycks ihop vid stötar och återgår till sitt ursprungliga format. Det är inte lika tåligt som andra skum, t.ex. polyetylen och polyuretan. EPS är mycket användbart för mindre ömtåliga sändningar.

Polyetylenskum (PE)
PE är ett lågdensitetscellskum. Förformat eller tillverkat PE erbjuder enastående kapacitet för minskning av stötar och vibrationer, vilket gör det lämpligt för vaddering av värdefulla eller ömtåliga artiklar.

Polyuretanskum (PU)
Polyuretan är ett flexibelt skum med låg densitet som erbjuder bra stötabsorbens och tålighet. På grund av att det är ett lättviktigt, flexibelt skum är det bättre lämpat för lättare laster.

Wellpapp
Två eller flera lager av enväggs- eller dubbelväggswellpapp kan fästas tillsammans för att bilda block eller dynor.. Dessa dynor kan användas som skydd mellan produkten och förpackningen. Vadderingen lämpar sig bäst för tunga, inte allt för sköra produkter. Wellpapp kan formas som lösa fack, mellanlägg, skiljeväggar och andra tillbehör som gör att förpackningen blir mindre känslig.

Stötdämpningsmetoder

Stöd
Genom att använda elastiskt material kan du stödja sändningarna genom att stötarna tas upp och riktas mot produktens starkaste del. Stötmetoden är den bästa vadderingsmetoden för tyngre paket.

Stoppning
Stoppning är en metod som innebär att omge en produkt med små bitar av vadderingsmaterial som flyttar på sig eller flödar för att fylla tomrum i paketet och fördelar stötar över hela produktens yta.

Inslagning
Med användning av material av olika typer slår man in mindre artiklar separat, för skydd. Denna metod är inte lämplig för att skydda tyngre produkter.

Avgränsning
Avgränsning är metod där man håller den inslagna produkten borta från kartongens sida, som skydd. Material som kan användas för avgränsning är remmar, tejp, snören, polyfilm eller andra stöd som kan fungera som flexibla skydd.

Skyddsköljen
Skyddshöljen formas efter produktens form och distribuerar kraften över hela produkten.