Kylmedel för temperaturkänsliga varor

Emballage

Kylmedel

Kylmedel används för att hålla temperaturkänsliga produkter kylda eller frusna under transporten. När du sänder temperaturkänsliga produkter bör du ställa dig själv följande fråga:

 • Inom vilket temperaturintervall är det säkert att förvara produkten?
 • Hur mycket väger produkten? Vilka mått har produkten?
 • Ska produkten skickas under vissa säsonger eller under hela året?
 • Kommer du att ha regelbundna sändningar till samma kund, enstaka sändningar till flera kunder eller både och?
 • Var finns kunderna?
 • Hur lång är den beräknade leveranstiden för att skicka produkten?
 • Måste produkten skickas över natten med en garanterad leverans tidigt på morgonen eller klarar den att transporteras i tre till fem dagar?

Kolsyreis (frusen koldioxid) och kylmedel är de vanligaste typerna av kylmedel. 

Kolsyreis finns i block- och grynform och har en yttemperatur på minus 78 grader C. När kolysyreisen smälter, trängs syret undan och det fryser. Du måste vara väldigt försiktig när du hanterar kolsyresnö. Särskilda regler för farliga material kan gälla för hur den används. Att skicka sändningar innehållande torr is är endast tillgängligt som avtalstjänst. Kontakta UPS för ytterligare information.

Kylmedel i gelform finns i block- och omslagsform. De används för att förvara produkter mellan minus 1 grad C och plus 16 grader C.

Alla frusna paket som skickas via UPS måste tydligt märkas med följande information:

1. Typ av kylmedel som använts i paketet.
2. Mängden kylmedel som används i paketet.
3. Vilken typ av produkt som kyls.

Annan viktig information

 • Placera inte kylmedlet längst ned i paketet, eftersom den kalla luften inte tillåts cirkulera då
 • Fyll eventuellt tomt utrymme i paketet med lämpligt förpackningsmaterial, så att produkten hindras från att röra sig under transporten
 • Slå in temperaturkänsliga produkter i två vattentäta plastpåsar eller använd absorberade material tillsammans med ett mellanlägg av plast
 • Undvik att skicka temperaturkänsliga produkter över helgen
 • Om du använder kolsyreis slå in kylmedlet i papper eller en annan kartong så att smältningen går långsammare och det inte blir för mycket utrymme över
 • Om du använder kolsyreis ska du inte försegla den inre isolerade förpackningen. Någon form av öppning krävs så att viss koldioxid kan släppas ut ur paketet
Tillbaka till början