av
 • Service impacts related to Coronavirus ... mer
 • Servicevarning på grund av situationen i östra Kina... mer
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine... mer
Gå till huvudinnehåll

Ladda ner mall för exportfaktura

Ladda ned exportfaktura
Du kan använda nedladdningstabellen nedan för att ladda ned en kommersiell faktura i PDF-format.
FilnamnSkapad datum
09/15/2014
11/21/2019

Att förbereda en exportfaktura

Tre exemplar av exportfakturan eller pro forma-fakturan (om ingen kommersiell faktura är tillgänglig) krävs för alla sändningar med annat än dokument. Företagets eller personligt brevpapper kan användas för dessa fakturor om all nödvändig sändningsinformation som finns på fakturan anges.

Obs! WorldShip® genererar exportdokumentation automatiskt.

Nödvändiga punkter

Obligatoriska punkter på exportfakturan är:

 • Avsändarens namn och adress enligt adressetiketten, ange även kontaktperson och telefonnummer.
 • Mottagarens namn och adress (ship to), inklusive destinationsland och postnummer, enligt adressetiketten. För att underlätta en snabb leverans måste kontaktperson och ett telefonnummer anges.
 • Fakturadatum.
 • Eventuellt order- eller fakturanummer.
 • Köparens (importörens) namn och adress, om annan än mottagaren, med kontaktperson samt telefonnummer.
 • Detaljerad beskrivning av varje artikel som sänds. Vad är det för ett föremål?
 • Vad är föremålet tillverkat av? Vad används det till? (Inkludera tullkoder, om de är kända.)
 • Ursprungsland. Vilket land är föremålet tillverkat i?
 • Antalet enheter av varje varuslag i sändningen, värde per enhet samt totala värdet för varje post. För varuprov eller artiklar som saknar kommersiellt värde måste ett symboliskt värde, eller marknadsvärdet, anges för tulländamål.
 • Avgifter för transport och deklarerat värde eller försäkring.
 • Sändningens totala värde, samt betalningsvaluta.
 • Exportorsak. Till exempel: försäljning, reparation, inom företaget.
 • Försäljningsvillkor (Incoterm) som definierar de avgifter som ingår i fakturans totala värde. Till exempel: Med CIF avses kostnad, försäkring och frakt (Cost, Insurance, and Freight).
 • Antal paket i sändningen och sändningens totala vikt.
 • Avsändarens namnteckning samt datum.
 • EORI-nummer