Sändningsdokumentation - Utrikes

Exportdokumentation

UPS använder dina import- och exportdokument för att korrekt deklarera din sändning till tullmyndigheten, både i exportlandet och i importlandet. Du kan använda denna information som hjälp i dokumentationsprocessen.

Obs: För sändningar mellan medlemsnationer inom EU krävs ingen exportdokumentation för förtullning om varorna omfattas av de fria varurörelserna. För varor som inte omfattas av de fria varurörelserna inom EU måste du bifoga en ifylld exportfaktura.

För dokumentsändningar

Ett dokument beskrivs allmänt som en handskriven, maskinskriven eller tryckt kommunikation utan kommersiellt värde.

När internationella dokument sänds i ett UPS Express-kuvert, eller i annat emballage, behöver du bara fylla i en UPS-sändningsetikett. I allmänhet krävs inte en faktura.

Varje kuvert eller annat paket bör betraktas som en sändning.

Dokumentkuvert + Smarta etiketter

För icke-dokument-sändningar

När dina internationella sändningar innehåller annat än dokument, krävs vanligen ett original och två kopior av en kommersiell faktura, utöver UPS sändningsdokument.

Paket + Smarta etiketter + tullfaktura

När du har en flerpaketssändning med till samma mottagare behöver bara det första paketet(1) en fraktsedel(2) och tre exemplar av den kommersiella fakturan(3). Resterande paket måste förses med varsin adressetikett och UPS söketikett.

För UPS Worldwide Express FreightSM krävs vanligen ett original och två kopior av en kundfaktura, utöver UPS sändningsdokument. För flera lastpallar till samma mottagare är det endast den första lastpallen(1) som kräver ett sändningsdokument(2) och tre kopior av den kommersiella fakturan(3). Alla resterande lastpallar måste förses med varsin adressetikett och söketikett för UPS Worldwide Service.

Kontakta UPS för experthjälp

Ytterligare dokumentation

Andra dokument kan krävas beroende på sändningens art och värde och på de regler som gäller i destinationslandet. Exempelvis krävs ursprungsbevis för tullhantering i vissa länder.

Övriga länkar

Förhandsmeddelande om livsmedelsprodukter som exporteras till och levereras genom USA.

I och med nya föreskrifter från U.S. Food and Drug Administration (FDA) krävs mer information för hantering av livsmedelsimporter av U.S. Bureau of Customs and Border Protection och FDA.

Fullständigt formulär för förhandsmeddelande