av
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
  • Servicevarning på grund av situationen i östra Kina... mer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine... mer
Gå till huvudinnehåll

Transportdokumentation - Inrikes

Alla UPS-paket kräver ordentlig sändningsdokumentation.

UPS har flera automatiserade sändningssystem som skapar de nödvändiga dokument som krävs för alla dina inrikessändningar.

Med ett automatiserat sändningssystem kan du: 

  • Spara tid när du förbereder sändningarna
  • Lagra all din sändningsinformation elektroniskt
  • Minska antalet skrivfel och andra fel
  • Skriv ut etiketter av professionell kvalitet
  • Spåra paket snabbt
  • Hantera adressboken när du har flera sändningar till samma adress
  • Generera sändningsaktivitetsrapporter

För internationella sändningar krävs exportdokumentation.