Dimensionell vikt när du skickar stora paket

Om paketet är stort i förhållande till vikten kan det vara bra att kontrollera paketets dimensionella vikt när du beräknar sändningspriser.

Lär dig mer om dimensionell vikt

För att fastställa vilken vikt du ska använda när du beräknar priset måste du veta vilken regel som gäller. Dimensionell vikt visar paketets densitet, vilket är den mängd utrymme ett paket tar upp i förhållande till sin faktiska vikt. Dimensionell vikt kan gälla alla UPS inrikes och internationella tjänster. Debiterbar vikt är den vikt som används för att beräkna priset. Den debiterbara vikten kommer att vara den högsta vikten vid jämförelse mellan den dimensionella och den faktiska vikten, för inrikes och internationella tjänster. Beräkningar av dimensionell vikt kan ändras utan förvarning.

Paket som överskrider UPS vikt- och storleksbegränsningar godtas inte för transport. Om de återfinns inom UPS system kommer de att beläggas med en avgift för överskridande av högsta gräns.

Tillbaka till början

Så här mäter du paketets volym

Beräkna paketets volym i centimeter genom att multiplicera höjden, längden och bredden. Avrunda måtten till närmaste hela centimeter. Totalen är paketets volym.

Tillbaka till början

Så här beräknar du dimensionell vikt

Du kan räkna paketets dimensionella vikt som den debiterbara vikten när den dimensionella vikten på ditt paket överstiger dess faktiska vikt.

  • Fastställ faktisk vikt: Använd en vanlig våg för att fastställa ditt pakets faktiska vikt. Avrunda bråkdelar upp till nästa halvkilo.
  • Fastställa dimensionell vikt: Dividera paketets volym i centimeter med 5 000. Avrunda bråkdelar upp till nästa halvkilo.
  • Fastställa debiterbar vikt: Jämför paketets faktiska vikt med dess dimensionella vikt. Det större av dessa vikter är den debiterbara vikten och det är den som ska användas för beräkning av priset.

För flerkolli-sändningar ska den debiterbara vikten för alla paket summeras.

Tillbaka till början

Villkor för stora paket

Ditt UPS-paket betraktas som ett stort paket när dess längd plus omkrets [(2 x bredd) + (2 x höjd)] tillsammans överstiger 300 cm men inte överstiger UPS maxstorlek på 400 cm.

Tillbaka till början

Tilläggsavgift för stort paket

En tilläggsavgift för stort paket tillkommer för varje UPS-paket vars längd plus omkrets [(2 x bredd) + (2 x höjd)] tillsammans överstiger 300 cm men inte överstiger UPS maxstorlek på 400 cm.

Stora paket har en lägsta faktureringsbar vikt på 40 kilo, förutom tilläggsavgiften för stora paket.

En extra hanteringsavgift kommer inte att appliceras när tilläggsavgift för Stort paket har tillämpats.

Tillbaka till början