av
  • Suspension of Money Back Guarantee... mer
  • Coronavirus Update... mer
  • Services may be impacted by Brexit... mer
Gå till huvudinnehåll

Emballage och materiel

Behöver du beställa sändningstillbehör? Vi tar hand om dig.

Det är lätt. Logga in eller skapa ett nytt användar-ID för att påbörja en beställning. Välj vilket kontonummer du vill använda och gör sedan dina val.

Vi erbjuder gratis UPS-materiel såsom emballage, formulär och etiketter för kunder inloggade på UPS.com®.

Beställ materiel

Behöver du ett användar-ID? Skapa ett här för att beställa materiel.

Vanligt förekommande frågor