Integritetspolicy

Senaste uppdatering: 22 maj 2018

United Parcel Service, Inc., och våra dotterföretag och närstående företag (sammantaget, ”UPS”), respekterar din oro med avseende på integritet.

Detta integritetsmeddelande beskriver de typer av personuppgifter vi samlar in om konsumenter, hur vi kan använda informationen och vem vi kan förmedla den till. Detta meddelande beskriver också de åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifterna. Dessutom informerar vi dig om hur du kan be oss att (i) tillgå eller ändra de personuppgifter vi upprätthåller om dig, (ii) återkalla samtycke du tidigare givit oss, (iii) sluta att skicka dig vissa kommunikationer, och (iv) besvara frågor som du kan ha om våra integritetsrutiner. Detta meddelande gäller inte The UPS Store eller annan detaljhandelsinrättning.  Detta meddelande gäller inte dotterföretag eller närstående företag till United Parcel Service, Inc. som framställer sitt eget integritetsmeddelande, inklusive The UPS Store och andra detaljhandelsinrättningar.

Våra integritetsrutiner varierar mellan olika länder eller territorier där vi verkar för att återspegla lokala sedvanor och juridiska krav.

Du kan granska viss landsspecifik information genom att välja länken Tillägg nedan.

Välj en av länkarna nedan för att gå till det angivna avsnittet:

Information som vi samlar in

Vi kan inhämta personuppgifter om konsumenter (t.ex. namn, kontakt- och betalningsuppgifter) i samband med diverse aktiviteter som (i) användningen av UPS-webbplatser och applikationer, (ii) försändelseaktiviteter, inklusive leverans och upphämtning av försändelser, (iii) begäran om att spåra försändelser eller besvara frågor, (iv) evenemang som vi deltar i, (v) kampanjer och andra erbjudanden, och (vi) samtal till kundservice och redovisningscentraler som kan spelas in.

De typer av personuppgifter som vi kan inhämta innefattar:

 • Kontaktuppgifter för individer och företag (t.ex. namn, företagsnamn, fysisk adress, e-postadress och telefon eller faxnummer)
 • Försändelseinformation (t.ex. (i) försändelserelaterad kontaktinformation som t.ex. försändarens och mottagarens och/eller grannens (för UPS My Choices-alternativet ”lämna hos granne”) namn, fysisk adress, e-postadress och telefonnummer, (ii) underskrift som bekräftelse på leverans, (iii) UPS-kontonummer, och (iv) information som ges till oss som hjälper oss att tillgå platser för vilka vi tillhandahåller service) och information som tillhandahålls till oss avseende innehållet i vissa försändelser, men endast i den omfattning en identifierbar person kan länkas till sådant innehåll.
 • Information som låter oss verifiera en individs identitet
 • Namn, e-postadresser och telefonnummer till andra personer som vi ombes att skicka information till
 • Information som tillhandahålls i svar på undersökningar
 • Användarnamn, lösenord och andra uppgifter som används för att tillgå UPS-produkter och tjänster
 • Användarnamn på sociala medier, innehåll och andra uppgifter som anslås på våra officiella sociala sidor eller annorstädes på Internet (t.ex. andra offentliga webbplatser) och information (som e-postadress och annan information som du tillåter förmedling av) som vi inhämtar via UPS-relaterade sociala appar, verktyg, widgets och insticksprogram (inklusive tredje parts inloggningstjänster som ”Inloggning med Facebook”)
 • Din mobilenhets geografiska position om du använder vissa av våra appars funktioner
 • Betalningsuppgifter (inklusive betalningskortinformation och nummer för onlinebetalningstjänster och fakturaadress) och ekonomisk information (som till exempel bankkontonummer)
 • Skatteidentifikationsnummer vid tillfällen då du begär produkter eller tjänster för vilka denna information krävs, eller i samband med vissa kampanjer eller prisdragningar
 • Andra personuppgifter som kan tillhandahållas till oss för att erhålla en UPS-produkt eller tjänst

Vi mottar oss också personuppgifter om konsumenter från våra kunder för att kunna verkställa tjänster. Vi kan motta personuppgifter från tredje parter, inklusive offentliga databaser, sociala plattformar, eller externa partners som analys- eller marknadsföringsleverantörer.

Vi kan inhämta geografiska positionsuppgifter när vi hämtar eller levererar en försändelse eller tillhandahåller andra tjänster. Detta innefattar, till exempel, uppgifter som identifierar den faktiska positionen för en fysisk adress med hjälp av information som GPS-data, geokoder, latitud- och longitudinformation, och bilder på de olika positionerna.

Dessutom, när du besöker våra webbplatser, använder våra appar, eller interagerar med UPS-relaterade verktyg, widgets eller insticksprogram, kan vi samla in viss information med automatiska metoder, t.ex. cookies och webbsignaler. Den information som inhämtar på detta sätt innefattar IP-adress, unik enhetsidentifiering, webbläsaregenskaper, enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande URL, information om vidtagna åtgärder, och datum och tidpunkter för aktivitet. En ”cookie” är en textfil som webbplatser skickar till en besökares dator eller andra Internetansluten enhet för att unikt identifiera besökarens webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i webbläsaren. En ”webbsignal”, också kallad Internettagg, pixeltagg eller transparent GIF, länkar webbsidor eller appar till webbservers och kan användas för att överföra information tillbaka till en webbserver. Genom dessa automatiserade insamlingsmetoder inhämtar och lagrar vi ”clickstream”-data för att förstå användningsmönster. Vi kan länka vissa dataelement som vi har inhämtat med automatiska metoder, som din webbläsarinformation, med annan information som vi har inhämtat om dig för att ta reda på, till exempel, om du har öppnat ett e-postmeddelande som vi har skickat till dig. Vi kan också använda tredje parters analysverktyg som samlar in information om besökstrafik på våra webbplatser eller appar. Din webbläsare kan informera dig om hur du ska meddelas när du mottar vissa typer av cookies eller hur du begränsar eller avaktiverar vissa typer av cookies. Du ska dock vara medveten om att kan cookies kan krävas för att du ska kunna använda alla funktionerna på våra webbplatser eller appar. Både vi och andra (t.ex. våra reklamnätverk) kan samla in personuppgifter om våra besökares onlineaktiviteter, under längre tidsperioder och på tredje parters webbplatser, när du använder våra webbplatser och appar.

Leverantörerna av externa appar, verktyg, widgets och insticksprogram på våra webbplatser och appar, t.ex. Facebooks ”Gilla”-knapp, kan också använda automatiska metoder för att samla in information om dina interaktioner med dessa funktioner. Denna information är föremål för dessa leverantörers integritetspolicys eller meddelanden.

Tillbaka till början

Hur vi använder den information som vi inhämtar

Hur vi använder den information som vi inhämtar:

 • Hämta, leverera och spåra försändelser
 • Tillhandahålla produkter och tjänster som du begär (t.ex. logistik, hantering av leveranskedja, tullklarering och mäklartjänster, och finansiella tjänster)
 • Bearbeta och samla in betalningar
 • Tillhandahålla kundsupport till, svara och kommunicera med dig om dina begäran, frågor och kommentarer
 • Skicka spårningsuppdateringar till dig (från UPS och/eller våra affärspartners) och hjälpa dig att välja bekväma leveransalternativ
 • Upprätta och hantera ditt UPS-konto (inklusive ditt onlinekonto på UPS.com och dess olika funktioner, t.ex. adressboken och UPS Billing Center)
 • Erbjuda dig produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig
 • Kommunicera om, och administrera ditt deltagande i, specialevenemang, program, undersökningar, tävlingar, prisdragningar och andra erbjudanden eller kampanjer
 • Göra det möjligt för dig att lägga upp på våra bloggar och interagera med UPS genom sociala media
 • Skicka information till dina kontakter om du ber oss göra detta
 • Behandla anspråk som vi mottar i samband med våra tjänster
 • Driva, utvärdera och förbättra vår affärsverksamhet (inklusive att utveckla nya produkter och tjänster; hantera våra kommunikationer; fastställa hur effektiv vår försäljning, marknadsföring och reklam är; analysera och förbättra våra produkter, tjänster, webbplatser och appar; säkerställa våra nätverks och informationssystems säkerhet; utföra redovisnings-, gransknings-, fakturerings-, sammanjämknings- och insamlingsaktiviteter; och förbättra och upprätthålla våra kundtjänsters kvalitet)
 • Utföra dataanalyser (inklusive marknads- och konsumentsökning och analys), trendanalys och profilering, finansiell analys och anonymisering av personuppgifter)
 • Skydda mot, identifiera och förhindra bedrägerier och andra förbjudna eller illegala aktiviteter, anspråk och andra ansvarsskyldigheter
 • Uppfylla tillämpliga juridiska krav och våra policys
 • Upprätta, verkställa och försvara juridiska anspråk
 • Övervaka och rapportera efterlevnadsproblem

Dessutom använder vi information som samlas in online genom cookies, webbsignaler och andra automatiserade metoder för syften som att (i) anpassa våra användares besök till våra webbplatser och appar, (ii) leverera innehåll (inklusive reklam) anpassat till våra användares intressen och det sätt på vilket våra användare navigerar på webbplatser och appar, och (iii) hantera vårt företag. Vi kan komplettera data som vi samlar in genom automatiska metoder med information om din position (t.ex. ditt postnummer) för att ge dig innehåll som kan vara av intresse för dig. Vi använder också denna information för att diagnostisera tekniska problem och serviceproblem, administrera våra webbplatser och appar, identifiera användare av våra webbplatser och appar, och samla in demografisk information om våra användare. Vi använder ”clickstream”-data för att fastställa användningsmönster och hur vi kan anpassa våra webbplatser och appar för att bättre tillmötesgå våra användares behov. Våra webbplatser och appar är inte avsedda att svara ”spåra inte”-begäran från webbläsare.

Tillbaka till början

Intressebaserad reklam

Vi kan samla in information om dina onlineaktiviteter på våra webbplatser och appar för att kunna ge dig reklam om produkter och tjänster anpassad till dina individuella intressen. Detta avsnitt av vårt integritetsmeddelande ger ingående information och förklarar hur du gör dina val.

Du kan se viss reklam på andra webbplatser eftersom vi deltar i reklamnätverk. Reklamnätverk gör det möjligt för oss att rikta vår reklam till användare med hjälp av demografiska, intressebaserade och sammanhangsbaserade metoder. Dessa nätverk spårar dina onlineaktiviteter över längre tidsperioder genom att samla in information med automatiska metoder, inklusive med användning cookies, webbserverloggar och webbsignaler. Nätverken använder denna information för att visa dig reklam som kan vara anpassad till dina individuella intressen. Informationen som våra reklamnätverk kan samla in innefattar information om dina besök till webbplatser som deltar i de relevanta reklamnätverken, t.ex. sidorna eller reklamen som du tittar och de åtgärder som du vidtar på webbplatserna. Denna datainsamling äger rum både på våra egna webbplatser och på externa webbplatser som deltar i reklamnätverken. Denna process hjälper oss också att spåra vår marknadsförings effektivitet. För att lära dig hur man väljer bort denna intressebaserade marknadsföring via reklamnätverk, välj här.

Tillbaka till början

Information som vi förmedlar

Vi säljer inte personuppgifter om dig eller förmedlar sådana uppgifter på annat sätt, förutom såsom beskrivet i detta integritetsmeddelande. För att verkställa våra upphämtnings- och leveranstjänster förmedlar vi försändelseinformation till tredje parter som speditörer, mottagare, externa betalare och mottagare. Vi förmedlar också personuppgifter till tredje parter som utför tjänster på våra vägnar i enlighet med våra instruktioner. Dessa tredje parter har inte vårt tillstånd att använda eller yppa informationen förutom såsom nödvändigt för att utföra tjänsterna på våra vägnar eller uppfylla juridiska krav.

Vi kan också förmedla de personuppgifter som vi inhämtar till våra närstående företag, franchise-företag, återförsäljare och gemensamma marknadsföringspartners. Dessa enheter, som häri kollektivt benämns ”UPS affärspartners”, kan använda informationen för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Vi kan förmedla fysiska positionsdata till våra UPS-affärspartners och andra tredje parter för att, till exempel, förbättra positionsbaserade tjänster och utveckla korrekta och uppdaterade kartor. Dessutom, förutom som beskrivet nedan, och förutom om du motsätter dig detta, kan vi förmedla andra personuppgifter till tredje parter som inte är UPS affärspartners för dessa parters egna syften, t.ex. för att erbjuda produkter eller tjänster som kan intressera dig.

Information som samlas in genom tredje parters appar, verktyg, widgets och insticksprogram (t.ex. information som inhämtas via tredje parters inloggningstjänster eller avseende din användning av en Facebook ”Gilla”-knapp samlas i direkt via leverantören av dessa funktioner. Denna information är föremål för de integritetspolicys som upprätthålls av leverantören av funktionerna, och UPS är inte ansvarigt för dessa leverantörers informationsrutiner.

Många av våra kunder utkontrakterar hela eller en del av deras leveranskedja till oss. Vi hanterar dessa leveranskedjor via våra speditions- och logistikenheter, med fokus på optimering av leveranskedja, fraktspedition och internationella handels- och mäkleritjänster för våra kunder runtom i världen (inklusive ett brett utbud av transportlösningar som flyg-, skepps- och fordonstransport). Vi tillhandahåller också informationstekniksystem och distributionsanläggningar anpassade till de unika leveranskedjorna för specifika industrier som hälsovård, teknik och konsument-/detaljhandelsföretag. Under tiden som vi tillhandahåller dessa speditions- och logistiktjänster kan vi inhämta, använda och yppa personuppgifter om våra kunders kunder. Under dessa omständigheter bearbetar vi informationen baserat på avtalet med vår kund.

Vi kan också yppa information om dig (i) om vi måste göra detta enligt lag, föreskrift eller juridisk process (t.ex. ett domstolsföreläggande eller åläggande vid vite), (ii) som svar på begäran från myndigheter, t.ex. polisiära myndigheter, eller (iii) när vi anser att yppande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i samband med en undersökning av misstänkt eller faktisk illegal aktivitet. Vi förbehåller rätten att överföra all information som vi har om dig i den händelse att vi säljer eller överför hela eller en del av vårt företag eller tillgångar (inklusive i händelse av en omorganisering, upplösning eller likvidering).

Tillbaka till början

Dina alternativ

Vi kan erbjuda dig vissa alternativ avseende hur vi kommunicerar med dig och vilken information som vi samlar in från dig. Du kan välja att inte motta e-postkommunikationer för marknadsföring från oss genom att klicka på länken Avsluta prenumeration i våra e-postmeddelanden med marknadsföring, genom att välja länken Avsluta e-post-prenumeration nedan, justera dina e-postpreferenser i din ups.com-profil eller kontakta oss såsom angivet i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan. Du kan också be oss att inte skicka andra marknadsföringskommunikationer till dig genom att kontakta oss såsom angivet i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan, så kommer vi att uppfylla din begäran. I enlighet med de val som finns tillgängliga i avsnittet ”Information som vi förmedlar” kan du återta ditt samtycke eller motsätta dig förmedlingen av viss information genom att välja länken Integritetspreferenscenter nedan eller genom att kontakta oss såsom angivet nedan. Dessutom, såsom lagen erfordrar, kan du när som helst av legitima skäl och utan kostnad motsätta dig bearbetningen av dina personuppgifter, och vi kommer att tillämpa dina preferenser efter att du har gjort detta.

E-post avprenumerera

Integritetspreferenscenter

För att lära dig mer om hur du väljer intressebaserad reklam från reklamnätverk, besök välj bort-sidan för konsumenter på:

Se de självreglerande principerna för beteendebaserad onlinereklam

Om du har din hemvist i Kalifornien kan du be oss att inte förmedla dina personuppgifter till vissa av våra närstående företag och andra tredje parter för deras marknadsföringssyften. Informera oss om din preferens genom att kontakta oss som angivet nedan.

Tillbaka till början

Åtkomst och korrigering

Med förbehåll för gällande lag (i) kan du erhålla en kopia av vissa personuppgifter som vi upprätthåller om dig eller uppdatera eller rätta felaktigheter i den informationen via ditt konto på UPS.com, eller (ii) kan du ha rätt att få åtkomst till personuppgifter som vi upprätthåller om dig genom att kontakta oss såsom anges i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” i detta integritetsmeddelande. För att hjälpa oss att skydda din integritet och upprätthålla säkerhet kommer vi att vidta åtgärder för att verifiera din identitet och/eller be dig tillhandahålla andra uppgifter innan vi ger dig åtkomst till informationen. Dessutom, om du anser att de personuppgifter som vi upprätthåller om dig är felaktiga, kan du, föremål för tillämplig lag, ha rätt att begära att vi korrigerar eller ändrar informationen genom att kontakta oss såsom angivet nedan.

Tillbaka till början

Dataöverföringar

Vi kan överföra de personuppgifter som vi samlar in om dig till andra länder än det land där uppgifterna ursprungligen samlades in. Dessa länder kanske inte besitter samma dataskyddslagar som det land i vilket du ursprungligen tillhandahöll uppgifterna.

När vi överför dina personuppgifter till andra länder kommer vi att skydda den informationen som beskrivet i detta integritetsmeddelande och i enlighet med tillämplig lag. Vi använder kontraktsstadgade skydd för överföringen av personuppgifter mellan olika jurisdiktioner (inklusive, t.ex., Europakommissionens standardkontraktsklausuler).

Tillbaka till början

Hur vi skyddar personuppgifter

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skydd avsedda att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig destruktion, förlust, ändring, åtkomst, yppande eller användning. Även om vi vidtar åtgärder för att begränsa åtkomst till våra anläggningar och fordon till behöriga individer kan informationen som finns utanpå ett paket eller brev vara synligt för andra.

Tillbaka till början

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande kan uppdateras periodiskt och utan föregående meddelande till dig för att återspegla förändringar av våra rutiner avseende personuppgifter. Vi kommer att anslå ett tydligt meddelande på våra webbplatser för att meddela dig om eventuella betydande förändringar av vårt integritetsmeddelande och ange överst på meddelandet när det uppdaterades senast.

Tillbaka till början

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor eller kommentarer om detta integritetsmeddelande, eller om du vill uppdatera informationen som vi har om dina preferenser, kan du kontakta oss med hjälp av e-postfunktionen

Kontakta oss

Du kan också skriva till oss på:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Officer
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
USA

Om du befinner dig i Europa, skriv till:

UPS Europe SA
Attention: Data Protection Officer
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200
Belgien

Om bor i EEG kan du dessutom uppge relevant personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt avsnittet ”Relevant personuppgiftsansvarig” i tillägget för EEG nedan.

Tillbaka till början

UPS: Integritetsmeddelande - Tillägg för EEG

Om du har din hemvist i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) gäller följande ytterligare EES-specifika föreskrifter för vår behandling av dina personuppgifter. För personer med hemvist inom EES skall föreskrifterna i detta Tillägg för EES ha företräde framför motstridiga föreskrifter i Integritetsmeddelandet.

Datauppgiftsansvarig person

Förutom United Parcel Service, Inc., samlar våra dotterföretag som är belägna inom EES in personuppgifter.

Relevant personuppgiftsansvarig är den UPS-enhet som anges för ditt land i följande lista:

UPS personuppgiftsansvariga Öppna länken i ett nytt fönster

I följande avsnitt ”Hur du kontaktar oss” framgår hur du kan kontakta relevant personuppgiftsansvarig.

Information som vi samlar in

Vi behandlar namn, e-postadresser och telefonnummer för andra personer som vi ombes skicka information till under antagandet att personen som tillhandahöll informationen inhämtat den i enlighet med tillämplig lag. Om detta antagande är felaktigt, be oss inte skicka information till tredje parter på dina vägnar.

Vi kan behöva vissa delar av din information för att tillhandahålla tjänster, som gatuadresser för att leverera paket, eller för att använda vår webbplats eller våra appar, som din IP-adress.  Dessutom kan vi enligt lag vara skyldiga att samla in viss information, som huruvida ett paket innehåller farliga material.  Om sådan information krävs kanske vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig om du inte tillhandahåller denna information till oss.

I enlighet med tillämplig lag kan vi inhämta ditt samtycke separat innan vi samlar in information med automatiska metoder med användning av cookies eller liknande verktyg. För att lära dig mer om cookies och liknande verktyg, se vår Cookies-policy.

Hur vi använder den information som vi inhämtar

De juridiska grunderna för vilka vi samlar in, överför och yppar dina personuppgifter innefattar (i) verkställandet av kontraktet som vi har med dig, (ii) marknadsföring, förbättring av våra tjänster och andra legitima affärsintressen, (iii) efterlevnad av en lagstadgad skyldighet, och (iv) för att skydda dina och andras viktiga intressen. De ändamål för vilka vi bearbetar dina personuppgifter är systematiskt inkluderade i avsnittet ”Hur vi använder den information som vi inhämtar” i ovanstående Integritetsmeddelande.

Vi kan bearbeta dina personuppgifter, i enlighet med ditt samtycke, där detta krävs enligt lag. Om vi begär ditt samtycke kommer vi att informera dig om de avsedda ändamålen för vilken din information kommer att bearbetas. Kom ihåg att om du väljer att återta ditt samtycke kan det hända att du inte kan delta i eller dra fördel av de program, tjänster och initiativ som vi erbjuder och som du har samtyckt till.  Vi kan också använda den information som vi inhämtar om dig på andra sätt, och som vi specifikt informerar dig om vid tidpunkten för insamling. 

Datalagring

Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som krävs för de syften som de inhämtats för, eller i enlighet med tillämpliga lagringspolicys och/eller i enlighet med tillämplig lag.  Våra lagringspolicys beaktar lokala preskriptionstider och nationella lagstadgade krav som gäller UPS.

Internationella dataöverföringar

Om du har din hemvist i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan vi överföra dina personuppgifter till länder som enligt Europakommissionen inte tillhandahåller adekvat skydd, inklusive Förenta staterna. För alla sådana överföringar vidtar UPS de nödvändiga kontraktsstadgade åtgärderna för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt (inklusive, till exempel, standardkontraktsklausuler). För ytterligare information om UPS internationella dataöverföringsrutiner, och för att studera de nämnda kontraktsstadgade åtgärderna, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” ovan.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Förutom rätten till åtkomst och korrigering, såsom specificerad ovan (under ”Åtkomst och korrigering” i detta meddelandes huvuddel), har du (i) rätt att begära överföringen av de personuppgifter som du har tillhandahållit till oss till dig eller ett annat företag, (ii) rätten att motsätta dig användning eller yppande av dina personuppgifter, (iii) rätten att ta tillbaka ditt samtycke med avseende på vår bearbetning av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, (iv) rätten att begära radering av dina personuppgifter och (v) rätten att begära att vi begränsar bearbetning av dina personuppgifter.

Du får utnyttja dessa rättigheter utan kostnad förutom om din begäran är grundlös, överdriven eller på annat sätt oskälig, till exempel för att den är repetitiv. Under vissa omständigheter kan vi vägra att agera eller begränsa dina rättigheter, i enlighet med lagen. Innan UPS kan tillhandahålla information till dig eller korrigera eventuella felaktigheter kan vi be dig verifiera din identitet och/eller tillhandahålla andra detaljer för att hjälpa oss att besvara din begäran. För att använda dina rättigheter, kontakta oss med användning av kontaktinformationen som tillhandahålls ovan i avsnittet ”Hur du kontaktar oss”. Under alla omständigheter har du rätt att anmäla ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Tillbaka till början

UPS Frakt Less-than-Truckload-transporttjänster (LTL) erbjuds av TFI International Inc., dess närstående bolag eller divisioner (inklusive och utan begränsning TForce Freight), som inte har någon anknytning till United Parcel Service, Inc. eller något av dess närstående bolag, dotterbolag eller närstående enheter (”UPS”). UPS åtar sig inget ansvar i samband med UPS Freight LTL-transporttjänster eller andra tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av TFI International Inc. eller dess närstående bolag, divisioner, dotterbolag eller närstående entiteter.