Integritetspolicy

Gäller från och med: 2016-03-04

Vi på United Parcel Service, Inc., tillsammans med våra dotterbolag och partners (kollektivt "UPS") respekterar din integritet. Detta meddelande om integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in om konsumenter, hur vi eventuellt kommer att använda denna information och med vilka vi kan komma att dela den. I detta meddelande beskrivs också de åtgärder vi vidtar för att skydda de personliga uppgifterna. Dessutom berättar vi om hur du kan be oss att (i) få åtkomst till eller ändra de personuppgifter vi har om dig, (ii) dra tillbaka det samtycke du tidigare gett oss, (iii) avstå från att skicka dig vissa meddelanden och (iv) svara på frågor du kan tänkas ha om våra integritetsförfaranden. Detta meddelande gäller inte UPS Store eller någon annan detaljhandelsbutik.  Detta meddelande gäller inte något dotterbolag eller någon partner till United Parcel Service, Inc. som upprätthåller sin egen integritetspolicy, inklusive UPS Store eller någon annan detaljhandelsbutik.

Våra sekretessrutiner kan variera mellan de länder/territorier där vi verkar. Detta för att återspegla lokal praxis och uppfylla juridiska skyldigheter.

Du kan se viss landsspecifik information genom att gå in på länken Tillägg nedan.

Klicka på en av länkarna nedan för att gå till motsvarande avsnitt:

Uppgifter vi samlar in


Vi kan komma att samla in konsumentuppgifter (såsom namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation) i samband med olika aktiviteter såsom (i) användning av UPS-webbplatser och tillämpningar, (ii) fraktverksamhet, inklusive leverans och hämtning av försändelser, (iii) begäran om spårning av försändelser eller för att svara på frågor, (iv) evenemang där vi deltar och (v) kampanjer och andra erbjudanden.

De typer av personuppgifter vi kan anskaffa inkluderar:

 • Enskildas och företags kontaktuppgifter (såsom namn, företagets namn, fysiska adress, e-postadress och telefonnummer eller faxnummer)
 • Fraktuppgifter (såsom (i) fraktrelaterade kontaktuppgifter som avsändarens och mottagarensoch/eller grannens (för UPS My Choice "lämna hos grannen"-alternativ) namn, fysiska adress, e-postadress och telefonnummer, (ii) signatur för leveransbevis, (iii) UPS-kontonummer och (iv) information som ges till oss för att hjälpa oss tillgå platser som vi ger service till) och information som försetts oss om innehållet i vissa försändelser, men endast i den utsträckning att en identifierbar person kan kopplas till sådant innehåll
 • Information som gör att vi kan bekräfta din identitet
 • Namn, e-postadresser och telefonnummer till andra som vi ombeds att skicka information till
 • Information som avges som svar på enkäter
 • Användarnamn, lösenord och annan information använd för att få åtkomst till UPS-produkter och tjänster online
 • Sociala mediapseudonymer, innehåll och andra data postade på våra officiella sociala mediasidor eller annorstädes på Internet (såsom som andra platser dit allmänheten har tillgång), och information (såsom e-postadress och annan information som du låter delas), som vi får från UPS-relaterade sociala media applikationer, verktyg, fixar och plugg-ins (inklusive loggin-tjänster från tredje part såsom "Login with Facebook")
 • Den geografiska platsen för din mobila apparat om du använder vissa funktioner i våra appar.
 • Betalningsuppgifter (inklusive betalkortsinformation eller nummer och faktureringsadress för betaltjänster online) och finansiell information (t.ex. bankkontonummer)
 • Skatteregistreringsnummer vid omständigheter där du efterfrågar produkter eller tjänster för vilka denna information krävs, eller i samband med vissa kampanjer eller tävlingar
 • Andra personuppgifter som kan ges till oss i syfte att erhålla en UPS-produkt eller tjänst


När vi hämtar eller levererar en försändelse eller tillhandahåller andra tjänster, kan vi erhålla information om fysisk lokalisering. Det gäller till exempel uppgifter som identifierar den faktiska platsen för en fysisk adress med hjälp av information som GPS-data, geokoder, latitud och longitud och bilder av de olika platserna.

När du besöker våra webbplatser, använder våra appar eller växelverkar med UPS-relaterade verktyg, fixer eller plugg-ins, kan vi dessutom samla in viss information genom automatiska metoder, såsom cookies och webbsignaler. De uppgifter vi samlar in på detta sätt inkluderar IP-adress, unik apparatidentifierare, webbläsaregenskaper, enhetens egenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisande webbadresser, information om vad som utförts samt datum och klockslag för aktiviteten. En "cookie" är en textfil som webbplatser skickar till en besökares dator eller annan Internet-ansluten enhet för att identifiera besökarens webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i webbläsaren. En "webbsignal", som även kallas en Internet-tagg, pixeltagg eller genomskinlig GIF, länkar webbsidor eller appar till webbservrar och kan användas för att överföra information tillbaka till en webbserver. Genom dessa automatiserade metoder för insamling, får vi och lagrar "information om klickflöden" för att berätta för oss om användningsmönster. Vi kan komma att automatiskt länka vissa uppgifter vi har samlat in, såsom din webbläsarinformation, med annan information vi har om dig för att exempelvis få reda på om du har öppnat ett e-postmeddelande som vi har skickat till dig. Vi kan också använda analysverktyg från tredje part som samlar in information om besökartrafik på våra webbplatser eller appar. Din webbläsare kan tala om för dig om hur du kan informeras när du får vissa typer av cookies eller hur du kan begränsa eller inaktivera vissa typer av cookies. Observera dock att utan cookies kanske du inte kommer att kunna använda alla funktioner på våra webbplatser eller appar. Både vi och andra (såsom våra annonsnätverk) kan samla in personlig information om våra besökares online-aktiviteter, över tid och via webbplatser hos tredje part, när du använder våra webbplatser och appar.

De som tillhandahåller tredjeparts-appar, verktyg, fixar och plugg-ins på våra webbplatser och appar, såsom Facebook "Like"-knappar, kan också använda dessa automatiska medel för att samla in information rörande din växelverkan med dessa funktioner. Denna information är föremål för dessa organisationers integritetspolicyer eller meddelanden.

Tillbaka till början

Hur vi använder den information som vi samlar in


Vi kan komma att använda den information som vi samlar in för att:

 • Hämta, leverera och spåra försändelser
 • Tillhandahålla produkter och tjänster som du efterfrågar (som logistik, leverantörsstyrning, förtullning, mäklartjänster och finansiella tjänster)
 • Hantera och ta emot betalningar
 • Ge kundsupport och besvara och kommunicera med dig om dina önskemål, frågor och kommentarer
 • Upprätta och hantera ditt UPS-konto (inklusive ditt online-konto hos UPS.com och dess olika funktioner, t.ex. adressboken och UPS-faktureringscenter)
 • Erbjuda produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig
 • Kommunicera om och administrera ditt deltagande i särskilda evenemang, program, enkäter, tävlingar, utlottningar och andra erbjudanden eller kampanjer
 • Låta dig göra inlägg på våra bloggar och interagera med UPS genom sociala medier
 • Skicka information till dina kontakter om du ber oss om det
 • Behandla fordringar vi erhåller i samband med våra tjänster
 • Driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (inklusive utveckling av nya produkter och tjänster, hantering vår kommunikation, fastställande av effektiviteten av vår försäljning, marknadsföring och reklam, analys och förbättringar av våra produkter, tjänster, webbplatser och appar, samt utförande av redovisning, revision, fakturering, förlikning och indrivningsverksamhet)
 • Utföra dataanalyser (bland annat marknads- och konsumentundersökningar, trendanalyser, finansiella analyser och anonymisering av personuppgifter)
 • Skydda mot, identifiera och förhindra bedrägeri och annan brottslig verksamhet, fordringar och övriga skyldigheter
 • Följa tillämpliga lagar och vår policy


Dessutom använder vi information som samlas in online via cookies, webbsignaler och andra automatiska metoder för syften som (i) att anpassa våra användares besök på våra webbplatser och appar, (ii) att leverera innehåll (inklusive reklam) skräddarsytt för våra användares intressen och det sätt som våra användare surfar på våra webbplatser och appar, samt (iii) hantering av vår verksamhet. Vi kan komplettera de uppgifter som vi samlar in genom automatiska metoder med information om var du befinner dig (t.ex. ditt postnummer) för att förse dig med innehåll som kan vara av intresse för dig. Vi använder även dessa uppgifter för att diagnostisera tekniska och servicerelaterade problem, administrera våra webbplatser och appar, identifiera användarna av våra webbplatser och appar, och samla in demografisk information om våra användare. Vi använder information om klickflöden för att fastställa användarmönster, och hur vi kan anpassa våra webbplatser för att bättre möta våra användares behov. Våra webbplatser och appar är inte utformade för att hantera "do not track/spåra inte"-anrop från webbläsare.

Vi kan även använda den information vi får om dig på andra sätt vilket vi informerar dig om i en särskild underrättelse vid tidpunkten för insamlingen.

Tillbaka till början

Intressebaserad annonsering


På våra webbplatser och appar kan vi samla information om dina aktiviteter på nätet för att förse dig med reklam om produkter och tjänster anpassade till dina individuella intressen. Denna del av vår integritetspolicy ger detaljerad information och förklarar hur du kan göra dina val.

Du kan tänkas se vissa annonser på andra webbplatser, eftersom vi deltar i annonsnätverk. Annonsnätverken tillåter oss att rikta våra meddelanden till användare via demografiska, intressebaserade och kontextuella resurser. Dessa nätverk, bland annat genom användning av cookies, loggar från webbservrar och webbsignaler. Nätverken använder denna information för att visa annonser för dig som kan anpassas till dina individuella intressen. Den information som våra annonsnätverk kan samla in innehåller information om dina besök på webbplatser som deltar i det relevanta annonsnätverket, exempelvis vilka sidor eller annonser du tittat på och de åtgärder du vidtagit på webbplatserna. Denna insamling av data sker både på våra webbplatser och på tredje parts webbplatser som deltar i annonsnätverken. Denna process hjälper oss också att spåra effektiviteten av vår marknadsföring. För att lära sig hur man väljer bort detta intressebaserade annonsnätverk, klicka här.

Tillbaka till början

Information vi delar

Vi säljer inte och vi delar inte på annat sätt någon personlig information om dig, förutom vad som beskrivs i denna integritetspolicy. För utförande av våra hämtnings- och leveranstjänster, delar vi sändningsinformation med tredje parter såsom avsändarna, mottagarna, tredjepartsbetalare och tredjepartsmottagare.

Vi kan också dela de personuppgifter som vi får med tredje parter som utför tjänster för vår räkning, baserat på instruktioner. Dessa tredje parter är inte auktoriserade av oss att använda eller röja informationen utom såsom nödvändigt för att utföra tjänsterna eller för att åtlyda lagliga krav.

Vi kan också dela personlig information med våra affilierade bolag, franchisetagare, återförsäljare och samverkande marknadsföringspartners. Dessa enheter, som här gemensamt kallas "UPS affärspartners", kan använda dessa uppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan dela information om fysisk plats med våra UPS affärspartners och andra tredje parter, för att exempelvis förbättra de platsbaserade tjänsterna och utveckla korrekta och aktuella kartor. Dessutom, såvida du inte motsätter dig detta, kan vi komma att dela andra personuppgifter med tredje parter som inte är UPS affärspartners, för dessa parters egna syften, som att erbjuda produkter eller tjänster som du kan tänkas vara intresserad av.

Information som samlats in via tredje parts appar, verktyg, fixar och plugg-ins (såsom information som erhållits via tredje parts loggin-service eller relaterat till din användning av Facebooks "Like"-knapp) är insamlad direkt av dem som tillhandahåller dessa funktioner. Denna information är föremål för integritetspolicyer hos dem som tillhandahåller dessa funktioner, och UPS är inte ansvarigt för dessa tillhandhållares informationspraxis.

Många av våra kunder lägger ut hela eller en del av sina leverantörskedjor till oss. Genom våra affärsenheter inom spedition och logistik hanterar vi dessa leverantörskedjor, med fokus på optimering av leverantörskedjan, spedition och internationell handel och mäklartjänster för våra kunder världen över (bland annat ett brett utbud av transportlösningar via flyg-, sjö- och markfrakt). Vi erbjuder även IT-system och distributionsanläggningar anpassade för de unika leveranskedjorna i specifika branscher som hälsovård, teknik och konsument/detaljhandelsföretag. I samband med tillhandahållande av spedition och logistiktjänster kan vi erhålla, använda och lämna ut personlig information om våra kunders kunder. Under sådana omständigheter behandlar vi denna information enligt avtal med vår kund.

Vi kan även komma att lämna information om dig (i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller juridisk process (till exempel ett domstolsbeslut eller ett föreläggande), (ii) som svar på förfrågningar från myndigheter, såsom brottsbekämpande myndigheter, eller (iii) om vi anser att detta är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada, ekonomisk förlust eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att överföra information vi har om dig i händelse vi säljer eller överlåter hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, upplösning eller likvidation).

Tillbaka till början

Dina alternativ


Vi erbjuder dig vissa val om hur vi kommunicerar med dig och vilken information vi samlar in från dig. Du kan välja att inte få e-post med marknadsföring från oss genom att klicka på avanmälningslänken i våra marknadsförande e-postmeddelanden, välja länken Avanmäl e-postprenumeration nedan, anpassa dina e-postinställningar i din Min UPS-profil eller kontakta oss enligt sektionen "Så här kontaktar du oss" nedan. Du kan också be oss att inte skicka annan marknadskommunikation genom att kontakta oss enligt vad som anges i "Hur du kontaktar oss" nedan, så kommer vi att respektera din begäran. I överensstämmelse med de val som finns i avsnittet "Information vi delar" och det som krävs enligt tillämplig lag, kan du dra tillbaka det samtycke du tidigare givit oss eller när som helst invända mot viss informationsdelning genom att välja Privacy Preferences Center (preferenscenter) nedan eller genom att kontakta oss som angives nedan. Dessutom, enligt lag, så kan du när som helst invända av legitima skäl och utan kostnad för invända mot bearbetning av dina personuppgifter så kommer vi framöver att använda de inställningar som du föredrar.

Avanmäl e-postprenumeration

Center för sekretessinställningar


För att läsa mer om hur du väljer bort intressebaserad annonsering, gå in på avanmälarsidan för konsumenter på:

Se de självreglerande principerna för beteendebaserad online-annonsering


Om du bor i Kalifornien, kan du be oss att avstå från att dela din personliga information med vissa av våra samarbetspartners och andra tredje parter för deras marknadsföring. Tala om för oss vad du föredrar genom att kontakta oss enligt nedan.

Tillbaka till början

Åtkomst och korrigering


Med förbehåll för tillämplig lag, (i) kan du få en kopia av vissa personuppgifter som vi har om dig eller uppdatera eller korrigera felaktigheter i denna information via Mitt UPS-konto på UPS.com eller (ii) kan du ha rätt till att få tillträde till personuppgifter som vi har om dig genom att kontakta oss i enlighet med avsnittet "Hur du kontaktar oss" i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten, kommer vi att vidta åtgärder för att bekräfta din identitet innan vi ger dig tillgång till informationen. Dessutom, om du anser att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, med förbehåll för tillämplig lag, kan du ha rätt att begära att vi rättar eller ändrar dessa uppgifter genom att kontakta oss enligt nedan.

Tillbaka till början

Platser och tjänster utanför UPS


För din bekvämlighet och information kan våra webbplatser och appar innehålla länkar till webbplatser utanför UPS, som. kan drivas av företag som inte hör till UPS. Dessa bolag kan ha sina egna integritetspolicyer eller meddelanden avseende integritet som vi starkt rekommenderar dig att läsa. Våra tjänster kan också göras tillgängliga för dig via tredje parts plattformar (såsom de som tillhandahåller app-butiker) eller via andra tredjepartskanaler Vi är inte ansvariga för någon icke-UPS-plats eller service.

Tillbaka till början

Dataöverföring


Vi kan komma att överföra de personliga uppgifter vi samlar in om dig till andra länder än det land där dessa uppgifter ursprungligen samlades in. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du först uppgav denna information. När vi överför dina uppgifter till andra länder kommer vi att skydda informationen i enlighet med vad som beskrivs i denna integritetspolicy och enligt tillämplig lag. Vi använder kontraktsmässiga skydd för överföring av personlig information mellan olika jurisdiktioner (inklusive, till exempel, den Europeiska Kommissionens standardklausuler för kontrakt).

Tillbaka till början

Hur vi skyddar personliga uppgifter


Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda de personliga uppgifter du lämnar mot oavsiktlig, olaglig eller otillåten förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning. Även om vi vidtar åtgärder för att begränsa tillgången till våra anläggningar och fordon till behöriga personer, så kan information som sitter på utsidan av ett paket eller brev vara synlig för andra.

Tillbaka till början

Uppdateringar av vår integritetspolicy


Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras regelbundet och utan förvarning för att därmed spegla förändringar i vår personliga informationspraxis. Vi kommer att publicera ett tydligt meddelande på våra webbplatser för att informera dig om alla eventuella väsentliga förändringar av vår integritetspolicy och ange överst i meddelandet när den senast uppdaterades.

Tillbaka till början

Så här kontaktar du oss

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna sekretess eller om du vill att vi ska uppdatera din information eller dina inställningar, vänligen kontakta oss via vår e-postapplikation här.

Du kan också skriva till oss på:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Manager
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
USA

Om du befinner dig i Europa, skriv till:

UPS Europe SA
Attention: Global Privacy Manager
Ave Ariane 5
Bruxelles, B-1200
Belgien

Tillbaka till början

UPS: Sekretesspolicy - EES-tillägg


Om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), gäller följande ytterligare EES-specifika bestämmelser för vår behandling av dina personuppgifter. För boende i EES har bestämmelserna i detta EES-tillägg företräde framför motstridiga bestämmelser i Sekretesspolicyn.

Relevant datakontrollör


Utöver United Parcel Service Inc., våra dotterföretag och affilierade företag som ligger i EES samlar in personlig information.

Uppgifter vi samlar in


Vi bearbetar namn, e-postadresser och telefonnummer tillhörande andra till vilka vi ombeds skicka information med antagande om att den person som tillhandahållit denna information har erhållit dessa uppgifter i enlighet med tillämplig lag. Om detta antagande är felaktigt ska du inte be oss att skicka information till tredje part för din räkning.

I enlighet med tillämplig lag kräver, så får vi erhålla ditt samtycke separat innan vi samlar in information på automatiskt sätt med hjälp av cookies eller liknande. För att lära dig mer om cookies och liknande som vi använder, vänligen se vår Cookies-policy.

Öppna länken i ett nytt fönster


Hur vi använder den information som vi samlar in


Om vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte (som beskrivs i Sekretesspolicyn), kan du enkelt och utan kostnad invända mot användning av dina uppgifter för sådana ändamål, då dessa uppgifter samlas in och vid tidpunkten för mottagandet av varje marknadskommunikation till dig. Vi kommer att respektera din begäran. Vi kommer inte att ge dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt föregående medgivande.

Åtkomst och korrigering


Förutom rätten att få tillgång till och korrigera dina personliga uppgifter, har du rätt att få dina uppgifter blockerade eller raderade i enlighet med tillämplig lag.

Tillbaka till början