Pengarna-tillbaka-garanti

UPS erbjuder en pengarna-tillbaka-garanti för vissa servicealternativ och vissa destinationer. Du erhåller information om garantins tillämplighet om du anger din sändningsinformation i avsnittet Beräkna leveranstider under Sända eller Support på vår webbplats www.ups.com. För att få denna information kan du alternativt kontakta UPS kundtjänst. Då pengarna-tillbaka-garantin är tillämplig kommer vi, om vi inte lyckas göra ett leveransförsök inom den tidsperiod som gäller för det aktuella servicealternativet, att på begäran återbetala eller kreditera dig dina kostnader (eller en proportionell del därav, i de fall då endast vissa av paketen i en viss sändning inte kommer fram inom den tillämpliga tidsgränsen), med eventuella omsättningsskatter, tullar, samt skatter och avgifter avdragna, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) En fraktsedel, (inklusive adressetikett), måste ha fyllts i på korrekt sätt, och ifrågavarande paket måste vara försett med etiketter från UPS onlinelösning, eller på annat satt i enlighet med "UPS Guide to Labelling".

b) All annan dokumentation som krävs i ursprungslandet eller destinationslandet, eller i något transitland, ska vara till fullo och korrekt upprättad, och bifogat paketet.

c) I tillämpliga fall måste paketet vara försett med en etikett för lördagsleverans (för destinationer för vilka denna service erbjuds).

d) Sändningen måste ha lämnats till UPS på eller före den upphämtningstid som vi angivit för garanterad leverans.

e) Du måste ha framfört din begäran till UPS skriftligen eller per telefon inom 15 dagar från det fastställda leveransdatumet, samt ha meddelat oss mottagarens namn och adress, leveransdatum, paketvikt och UPS sändningsnummer;

f) Sändningen får inte kräva extra hantering enligt beskrivning i avsnittet Extra hantering på  www.ups.com.

g) för garanterad leverans måste avsändaren tillhandahålla all relevant information till UPS i tid. I tid, så som det används i dessa vilkor, avser den elektroniska överföringen av all relevant information (inklusive, men ej begränsat till, mottagarens fullständiga namn, komplett leveransadress samt sändningens vikt och dimensioner) senast 15 minuter före den av UPS angivna senaste inlämningstiden.

Garantin gäller inte i de fall då leveransförseningen beror på att ett paket inte iakttar de begränsningar vad gäller service och villkor som meddelas i våra fraktvillkor för sändningsalternativet, beror på skeenden som står utanför vår kontroll (force majeure), eller orsakas av "Avbruten transport" eller utövande av panträtt, i enlighet med våra fraktvillkor.