Hemsjukvårdssändningar och medicinsk logistik

I takt med att telehälsa ökar förändras patienternas behov. Vi finns här för att hjälpa till med patientcentrerade sändningstjänster och stöd för leveranskedjor för företag som levererar medicin, medicinska produkter, enheter och vård till hemmet.

Fråga en expert
En pappa och hans dotter är på telehälsosamtal med en apotekare som förklarar hur man använder det nya receptet.

Medicinsk transportutrustning och läkemedel

Läkemedelsleveranser/-returer

Vi hjälper till med att göra läkemedelsleveranser direkt till patienter och returer bekväma för patienter sju dagar i veckan med flexibla sändningsalternativ och förbättrad synlighet. Våra omvända logistiktjänster gör returer lika enkla. Vi erbjuder även kylkedjetjänster.

Leasing av medicinsk apparatur

Oavsett om det är en fjärrövervakningsenhet eller leasad medicinsk utrustning hjälper vi dig att få den till och från människors hem på ett effektivt sätt. Vi kan också hantera ditt låneinventarium, steriliseringsprocess och genomförande vilket gör att du lättare kan skala upp din verksamhet.

Labbdiagnostik för hemmet

När en patient behöver resultat räknas varje timme. Våra tjänster för sen hämtning och tidig avlämning på morgonen hjälper kliniska laboratorier att få ut resultat snabbare. Vi serialiserar laboratoriesatser för att förenkla returer och tillhandahålla bättre synlighet för satserna. Vi erbjuder också ett brett nätverk av avlämningsplatser för prover i kategori B.

Vård i hemmet

Våra lösningar hjälper sjuksköterskor och sjuksköterskeassistenter att samordna leveranser av läkemedel, enheter eller laboratoriesatser med sina hembesök sju dagar i veckan. Laboratorier som vill lägga till tjänster i hemmet för kliniska undersökningar bör fråga om vårt vårdnätverk Marken.

En apotekare med en handskförsedd hand tar ut ett fruset prov ur en frys.

4 nycklar till säker och snabb transport av prover

Så hjälpte vi MyGenetx att förbättra omsättningstiden för prover.

Läs nu

Åldras på plats: den nya trenden för hemhälsovård

En titt på hur trenden för hälsa i hemmet påverkar hanteringen av leveranskedjan.

Läs nu
En kvinna har kommit till sin mormors hem på besök och kramar henne. De ser båda väldigt glada ut.

Vanliga frågor

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert