Frakt med kylkedja

När en patients hälsoresultat är beroende av en viktig hälsovårdstransport är tilliten till kylkedjan avgörande. Vi kombinerar djupgående expertis inom hälsovårdslogistik med ett globalt speditionsnätverk för flyg och sjöfrakt för att erbjuda dig end-to-end-hantering av alla dina temperaturkontrollerade transportbehov.

Fråga en expert
En livlig lastkaj vid havet lastar containrar på fartyg i gryningen.

Heltäckande globala speditionstjänster

Kylkedjespedition

Oavsett om du sänder läkemedel, biologiska preparat, diagnostik eller medicinsk apparatur erbjuder vi speditionstjänster som passar olika krav på temperatur och transporthastighet.

Transportörsupphandling

Vi arbetar med ledande leverantörer av flyg- och sjöfrakt och kylkedjecontainrar över hela världen. Vi utvärderar dem mot dina tids- och temperaturbehov, förhandlar fram konkurrenskraftiga priser och hanterar relationer med flera transportörer och MLA:er från början till slut.

Riskminimering

Vårt team av experter på kylkedjetransporter hjälper till att skydda sändningar från temperaturavvikelser. Tjänsterna omfattar bedömning av ruttrisk, förbättrad synlighet, övervakning av milstolpar, förkonfigurerade återhämtningsplaner med mera.

Regulatorisk support

Med regler som hela tiden förändras kan du känna dig trygg i vetskapen om att vårt team har koll på dem. Vi har stor erfarenhet av efterlevnadsbestämmelser, globala SOP:er ochkylkedjeinfrastruktur samt relationer med 80+ tillsynsmyndigheter runt om i världen.

Kvalitetssäkring

Vi hjälper till att skydda dina temperaturkontrollerade sändningar med ett integrerat globalt kvalitetshanteringssystem (QMS) som är utformat för att upprätthålla säkerheten och effektiviteten hos dina hårt reglerade hälsovårdsprodukter samtidigt som det hjälper dig att förbättra prestanda över tid.

Vanliga frågor

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert