UPS levererar covid-19-vaccin till Asiens folkrikaste land

Transport av 13,8 miljoner doser till Indonesien kommer att bli UPS Foundations största gåva för att främja rättvis vaccindistribution.

Två av UPS sjukvårdspersonal som transporterar viktiga covid-19-vacciner.

Med över 270 miljoner människor spridda över ett land som består av mer än 17 000 enskilda öar är det svårt att överskatta vikten av att hjälpa Indonesien när covid-19-fallen ökar.

Inför en global brist på vaccintillgång undersöker den indonesiska regeringen och sjukvårdssystemen aktivt olika sätt att få viruset under kontroll. För ett land med en befolkning som bor i några av Asiens mest trafikerade stadskärnor och mest avlägsna områden på planeten är en rättvis fördelning av vacciner en utmaning.

UPS har åtagit sig att skicka 13,8 miljoner vaccindoser till Indonesien, vilket gör det till den största gåvan in natura för covid-19-vacciner som hittills finansierats av UPS Foundation.

”Detta är ytterligare ett bra exempel som visar kraften i offentlig-privata partnerskap när det gäller att påskynda de globala insatserna för att leverera vaccin till högrisksamhällen och utsatta samhällen”, sade Joe Ruiz, vice president för social påverkan och The UPS Foundation strax efter att den första sändningen anlände till huvudstaden Jakarta den 16 juli.

”Uppkomsten av mycket överförbara varianter gör att rättvis tillgång till vacciner är avgörande för allas säkerhet och välbefinnande. Vårt team och våra partner är ödmjuka för att koordinera den första av många sändningar till Indonesien för att hjälpa till att stoppa viruset från att sprida sig, säger Joe.

Den första sändningen till landet, liksom framtida sändningar, kommer att levereras med UPS Healthcares kylkedjeexpertis till PT Bio Farma. Detta statsägda läkemedelsföretag utsågs av den indonesiska regeringen för att leda inköp och distribution av vacciner till doseringsplatser i hela landet.

”Den viktigaste faktorn för att skicka denna typ av vaccin är att se till att det hela tiden hålls vid temperaturer mellan två och åtta grader Celsius”, säger Anita Li, UPS vice VD för spedition i Nord- och Sydasien.

”Med vår avancerade kapacitet för lagring och paketspårning i kylkedjan kan vi övervaka innehållet i varje sändning under varje steg på vägen. Och med stöd av transporter från The UPS Foundation är vi stolta över att kunna ge ytterligare ett positivt och meningsfullt bidrag till den globala kampen mot pandemin.”

UPS har levererat över 400 miljoner covid-19-vacciner globalt och är på väg att leverera minst 1 miljard vaccin i slutet av 2021.

Två av UPS sjukvårdspersonal som transporterar viktiga covid-19-vacciner.

Om UPS Healthcare

UPS Healthcare levererar oöverträffad expertis inom hälsovårdslogistik till sina kunder runt om i världen. UPS Healthcare har över 11 miljoner kvadratfot av cGMP- och GDP-kompatibelt distributionsutrymme för sjukvård globalt. Tjänsterna omfattar lageradministration, emballage och frakt för kylkedja, förvaring och leverans av medicintekniska produkter samt logistik för laboratorie- och kliniska test. UPS Healthcares globala infrastruktur med UPS® Premier-synlighetstjänst, spårningsteknik och globala kvalitetssystem är väl lämpade för att möta dagens komplexa logistikkrav inom läkemedel, medicinteknik och laboratoriediagnostik.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert