UPS slutför förvärvet av Bomi Group, en multinationell leverantör av hälsovårdslogistik

Förvärv skyndar på utvidgning av kylkedjekapacitet i Europa och Latinamerika

Staplade Bomi-kartonger i en lagerlokal.

UPS (NYSE: UPS) meddelade idag att företaget har slutfört förvärvet av Bomi Group, en branschledande multinationell leverantör av hälsovårdslogistik. Genom förvärvet kommer företagets hälsovårdsenhet, UPS Healthcare, att lägga till temperaturkontrollerade anläggningar i 14 länder samt 3 000 högkvalificerade anställda till UPS-teamet i Europa och Latinamerika.

Företaget kommer att verka under det nya namnet Bomi Group, ett UPS-företag. Bomi Groups vd Marco Ruini kommer att ingå i UPS Healthcares ledningsteam där han intar en ny roll som ledare för distribution och verksamhet i södra Europa och Latinamerika. UPS Healthcare-kunder har nu tillgång till 216anläggningar med sammanlagt 17 miljoner kvadratfot cGMP och GDP-kompatibelt utrymme för hälsovårdsdistribution i 37 länder och territorier.

”Tillsammans med Marco Ruini och Bomi-teamet kommer UPS Healthcare att leverera ännu mer sofistikerade och globalt integrerade lösningar till våra kunder i Europa och Latinamerika”, säger Kate Gutmann, vice vd och högsta chef för UPS International, Healthcare and Supply Chain Solutions. ”Med vårt kombinerade team, våra fordon och våra avancerade anläggningar kan vi expandera vårt paneuropeiska kylkedjenätverk och ge våra kunder nästa generations lösningar för hälsovårdslogistik.”

UPS Healthcare-teamet har utvecklat en detaljerad övergångsplan för att stödja verksamhetens fortsatta tillväxt och samtidigt fortsätta att koppla samman kylkedjekapacitet med större europeiska och latinamerikanska inkörsportar.

”Med de möjligheter som Bomi Group tillför vårt nätverk är UPS Healthcare övertygade om att det här förvärvet kommer att medföra betydande nya tjänster och synergier i Europa och Latinamerika”, säger UPS Healthcares vd Wes Wheeler. ”När vi nu går vidare med övergångsplanen kommer vi att arbeta med den bästa strukturen för att optimera våra gemensamma möjligheter. Vi är redo att sätta dessa synkroniserade tjänster i verket.”

För mer information om UPS Healthcares innovationer och kunddrivna lösningar, besök Healthcare.ups.com och about.ups.com.

Om UPS Healthcare

UPS Healthcare levererar oöverträffad expertis inom hälsovårdslogistik till sina kunder runt om i världen. UPS Healthcare har mer än 17 miljoner kvadratfot cGMP- och GDP-kompatibelt distributionsutrymme för hälsovård i 37 länder och territorier. Tjänsterna omfattar lageradministration, emballage och frakt för kylkedja, förvaring och leverans av medicintekniska produkter samt logistik för laboratorie- och kliniska test. UPS Healthcares globala infrastruktur med UPS® Premier-synlighetstjänst, spårningsteknik och globala kvalitetssystem är väl lämpade för att möta dagens komplexa logistikkrav inom läkemedel, medicinteknik och laboratoriediagnostik.

Om UPS

UPS (NYSE: UPS) är ett av världens största paketleveransföretag med intäkter under 2021 på 97,3 miljarder USD och erbjuder ett brett utbud av integrerade logistiklösningar för kunder i mer än 220 länder och territorier. Med fokus på dess syftesdeklaration, ”flytta världen framåt genom att leverera det som är viktigt”, omfattar företagets mer än 500 000 anställda en strategi som är enkelt uttalad och kraftfullt genomförd: Kunden först. Ledd av människor. Innovationsdriven. UPS har åtagit sig att minska sin miljöpåverkan och stödja de samhällen vi betjänar runt om i världen. UPS intar också en orubblig hållning till stöd för mångfald, rättvisa och inkludering. Mer information finns påwww.ups.com, about.ups.com och www.investors.ups.com.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert