Novavax väljer UPS Healthcare för distribution av sitt covid-19-vaccin

UPS Healthcare använder sin omfattande kylkedjekapacitet till distribution av Novavax covid-19-vaccin.

UPS Healthcare-personal sänder vacciner.

Det är bråttom. Samtidigt växer hoppet.

UPS Healthcare inleder samarbete med Novavax, ett globalt vaccinföretag, för distribution av företagets nyligen godkända covid-19-vaccin till kunder över hela världen. Leveranser till länder inom EU börjar den här veckan.

Det är det första proteinbaserade vaccin som har fått villkorligt godkännande för försäljning av EU-kommissionen mot SARS-CoV-2-viruset som har plågat världen de senaste två åren. Mer än 400 miljoner människor har insjuknat under covid-19-pandemin och nästan sex miljoner har avlidit.

Novavax-vaccinet ger nytt hopp. I två stora kliniska prövningar hade vaccinet en effektivitet på ungefär 90 procent när det gällde att immunisera människor som är 18 år och äldre mot covid-19. I båda prövningarna uppvisade Novavax vaccin 90 % effektivitet och en betryggande säkerhets- och toleransprofil. Antalet allvarliga biverkningar var lågt och jämnt fördelat mellan vaccin- och placebogrupperna. De vanligaste biverkningarna som observerades under de kliniska studierna (frekvenskategori av väldigt vanlig ≥1/10) var huvudvärk, illamående eller kräkningar, myalgi, artralgi, ömhet/smärta på injektionsstället, trötthet och obehag.

Novavax-vaccinet skapades med hjälp av en innovativ och väl förstådd rekombinant proteinplattform som använts i årtionden för att tillverka vacciner mot t.ex. influensa, bältros och HPV. Vaccinet är stabilt vid 2 °C–8 °C, vilket ungefär motsvarar en behaglig utomhustemperatur en frisk höstdag.

Kombinationen av dessa egenskaper gör Novavax-vaccinet till en potentiellt transformativ aktör i regioner där vaccinationsnivåerna ännu inte har maximerats och för avlägsna platser vars leveranskedjor använder sig av standardkylning.

”UPS Healthcare är berett att distribuera det här vaccinet problemfritt i EU och hela världen. Vi har under hela pandemin visat att vi har den förmåga, erfarenhet och infrastruktur som krävs för att hantera komplexa biologiska preparat som det här”, säger Wes Wheeler, president för UPS Healthcare.

Hälsovårds- och logistiklösningar med en enda kontaktpunkt

UPS Healthcare har erbjudit hälsovårdsrelaterade logistiktjänster i mer än 20 år, och har legat i framkant för leveranser av covid-19-vacciner sedan dag ett.

Den 14 december 2020 levererade UPS Healthcare de första doserna av det första covid-19-vaccinet som godkändes i USA till Long Island Jewish Medical Center i New York. Under de 14 månaderna sedan dess har den globala ledaren för hälsovårdsrelaterad logistik levererat ytterligare 1,5 miljarder covid-19-vaccindoser … med en punktlighet på 99,9 %.

UPS Healthcare har också spelat en viktig roll under pandemin när det gäller att planera och samordna globala logistikförflyttningar för kliniska vaccinprövningar, personlig skyddsutrustning, testutrustning, ventilatorer och andra resurser som har gjort det möjligt för patienter och hälsovårdspersonal att bekämpa covid-19 och dess varianter.

För Novavax kommer UPS Healthcare att förvara vaccin för distribution på en toppmodern anläggning i Roermond i Nederländerna som har expertis och erfarenhet av att hantera en mängd biologiska läkemedelsprodukter. Roermond har svalare pallpositioner för bevarande av biologiska preparat som Novavax vaccin.

Anläggningen i Nederländerna är en viktig länk i UPS Healthcares starka och pålitliga leveranskedja för biologiska läkemedelsprodukter. Få logistikföretag i EU erbjuder kylkedjor förankrade i avancerade hälsovårdsrelaterade distributionscentraler som Roermond.

Infrastruktur, expertis, erfarenhet

Den snabba utvecklingen av marknaden för biologiska preparat beräknas uppgå till 370,14 miljarder euro över hela världen 20251. Tidskänslig och temperaturkontrollerad logistik (en kylkedja som kan garantera kvaliteten på känsliga läkemedel i varje led från tillverkning till klinik) blir allt viktigare.

”I takt med att hälsovårdssektorn växer finns det en tydlig trend mot specialiserade läkemedel, biologiska preparat och terapeutiska läkemedel och vacciner som det som Novavax har utvecklat”, säger Wheeler. ”Den omfattande infrastruktur som UPS Healthcare har byggt upp i EU för att hantera temperaturkänsliga produkter kommer att göra det här livräddande vaccinet och andra nödvändiga hälsovårdsprodukter snabbt tillgängliga för hundratals miljoner människor.”

Under 2021 investerade UPS Healthcare i mer än 36 000 kvadratmeter för kylskåp och UPS-frysar som uppfyller god tillverkningspraxis (GMP) för kylkedjor på nyligen dedikerade och uppgraderade hälsovårdsanläggningar runt om i Europa.

Denna nätverksutbyggnad skedde i Polen, Tjeckien, Tyskland, Benelux och Nederländerna. Dessa anläggningar kompletterar UPS Healthcares befintliga, 1 miljon kvadratmeter stora, globala lagerutrymmen för hälsovårdsprodukter vid 134 anläggningar i 30 länder.

UPS Healthcares nya infrastruktur är en katalysator för innovation inom branschen.

Bland de banbrytande hälsovårdsrelaterade logistikprodukterna finns UPS® Premier, en prioritetsfil för små paket med avancerad sensorteknik som möjliggör mycket specialiserad hantering, förbättrad platsstatus och särskild kontroll för känsliga varor. UPS center för återanvändbara förpackningar på flera uppgraderade anläggningar minskar avfallet och minimerar klimatrisken.

Novavax covid-19-vaccin är förpackat som en färdig vätska i en flaska med doser som innehåller 10 doser och är stabil vid 2–8 °C. UPS Healthcares breda nätverk av anläggningar som kan ta emot och lagra vaccindoser vid erforderliga temperaturer kan göra en omfattande distribution möjlig på några dagar.

Novavax-vaccinet lovar att medföra stora fördelar för folkhälsan.

”Eftersom Novavax-vaccinet kan sändas via den befintliga leveranskedjan för vaccin och vid standardtemperaturer för kylning kan det potentiellt förändra situationen i utvecklingsländer och avlägset belägna områden. Vi tror att vårt vaccin kan innebära ett genombrott för en rättvis distribution över hela världen”, säger John Trizzino, Chief Commercial Officer och Chief Business Officer på Novavax.

Eftersom vaccinet förväntas vara effektivt och lätt att förvara har EU och flera länder, inkl. Kanada, Australien och andra länder, redan ingått förhandsavtal om inköp av stora mängder Novavax-vaccin för att skydda sina medborgare.

”Det finns ett uppdämt behov av vårt vaccin som vi är reda att tillgodose”, bekräftar Trizzino.

Wheeler på UPS Healthcare håller med. Han sade: ”UPS Healthcare är stolta över att vara en del av detta viktiga ögonblick i den fortsatta kampen mot covid-19.”

Viktig säkerhetsinformation

  • Nuvaxovid™ är kontraindicerat för personer med överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av hjälpämnena
  • Anafylaxi har rapporterats i samband med administrering av covid-19-vacciner. Lämplig medicinsk behandling och övervakning bör finnas tillgänglig i händelse av en anafylaktisk reaktion
  • Ångestrelaterade reaktioner, inklusive vasovagala reaktioner (synkope), hyperventilation eller stressrelaterade reaktioner kan förekomma i samband med vaccination som en reaktion på nålinjektionen. Det är viktigt att försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika skador till följd av svimning
  • Vaccinationen bör skjutas upp för personer som lider av en akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion
  • Ge Nuvaxovid med försiktighet till personer som genomgår antikoagulantiabehandling eller personer med trombocytopeni eller annan koagulationsstörning (t.ex. hemofili) eftersom blödning eller blåmärken kan uppstå efter intramuskulär administrering hos dessa personer
  • Nuvaxovid kan ha lägre effekt hos immunsupprimerade personer
  • Hur länge vaccinets skydd varar är okänt eftersom det fortfarande avgörs genom pågående kliniska prövningar
  • Det kan hända att personer inte är helt skyddade förrän 7 dagar efter den andra dosen. Som med alla vacciner skyddar vaccinering med Nuvaxovid kanske inte alla som vaccineras
  • De vanligaste biverkningarna som observerades under de kliniska studierna (frekvenskategori av väldigt vanlig ≥1/10) var huvudvärk, illamående eller kräkningar, myalgi, artralgi, ömhet/smärta på injektionsstället, trötthet och obehag

Besök https://www.novavaxcovidvaccine.com för att se hela broschyren och alla anvisningar för rapportering av biverkningar.

Detaljerad information om detta läkemedel finns också på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) webbplats: http://www.ema.europa.eu

1https://www.bccresearch.com/market-research/biotechnology/biologic-therapeutic-drugs-technologies-markets-report.html

Om UPS Healthcare

UPS Healthcare levererar oöverträffad expertis inom hälsovårdslogistik till sina kunder runt om i världen. UPS Healthcare har över 11 miljoner kvadratfot av cGMP- och GDP-kompatibelt distributionsutrymme för sjukvård globalt. Tjänsterna omfattar lageradministration, emballage och frakt för kylkedja, förvaring och leverans av medicintekniska produkter samt logistik för laboratorie- och kliniska test. UPS Healthcares globala infrastruktur med UPS® Premier-synlighetstjänst, spårningsteknik och globala kvalitetssystem är väl lämpade för att möta dagens komplexa logistikkrav inom läkemedel, medicinteknik och laboratoriediagnostik.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert