IATA:s CEIV Pharma-certifieringar fördjupar hälsovårdskapaciteten i Asien

UPS speditionsstationer i Japan och Sydkorea tilldelas prestigefyllda IATA CEIV Pharma-certifieringar

Plan lastat med fraktgods för UPS Healthcare

Tre av UPS speditionsverksamheter, på Narita International Airport och Kansai International Airport i Japan samt Incheon International Airport i Sydkorea, har fått IATA:s prestigefyllda CEIV Pharma-certifiering1 för utmärkt flygtransport och hantering av läkemedel.

Tillsammans med fraktverksamheten på Changi International Airport i Singapore, som certifierades 20192, är nu fyra av UPS fraktverksamheter internationellt erkända för sin förmåga att hantera och transportera högvärdiga läkemedelsprodukter på ett säkert, tryggt och effektivt sätt. Certifieringen bekräftar också att UPS Healthcare™ Cold Chain Freight-tjänsterna på de fyra platserna är i linje med global bästa praxis.

Karta över certifierade anläggningar

En globalt erkänd standard för flygtransport av läkemedel

Utan tillfredsställande global standardisering i hela flygfraktleveranskedjan kan kritiska hälsovårdsprodukter som vacciner och andra biofarmaceutiska produkter äventyras och potentiellt bli skadliga för patienter om de utsätts för minsta temperaturavvikelse.

På vägen mot certifieringen genomförde UPS rigorösa förberedelser för flera olika aspekter av verksamheten, inklusive hantering och transport av läkemedelsprodukter, personalkompetens, rutiner, riskbedömning och infrastruktur.

”De senaste IATA CEIV Pharma-certifieringarna ger beslutsfattare inom hälsovården och våra kunder inom läkemedelsindustrin och biovetenskaperna förtroende och sinnesro i vetskapen om att deras produkter hanteras i linje med högsta möjliga regelverksefterlevnad. Detta är också ett uttryck för UPS åtagande att fördjupa sin hälsovårdskompetens i Asien och Stillahavsområdet i linje med globala kvalitetsstandarder och efterlevnad”, säger Wes Wheeler, vd för UPS Healthcare.

Nätverk av speditörer och expertis underbygger kylkedjelogistik inom hälsovården

Investeringar i kylkedjelogistik förväntas öka allt snabbare och nå 21,3 miljarder USD 20243. De stigande investeringarna understryker den ökande efterfrågan på specialiserad hälsovårdsverksamhet och forskningsbehov, särskilt i Asien, där väletablerade biovetenskapshubbar fortsätter att blomstra i Singapore, Japan och Sydkorea.

”Tack vare styrkan hos vårt fraktnätverk i Asien i kombination med årtionden av specialiserad expertis inom hälsovård är UPS väl rustat för att driva en kontinuerlig kylkedja som är grundläggande för att skydda produktintegriteten och kvaliteten på högvärdiga temperaturkänsliga biofarmaceutiska produkter, t.ex. vacciner och kliniska prövningar”, säger Anita Li, vice vd för UPS Freight Forwarding, Nord- och Sydasien.

”UPS Freight Forwarding i Asien är stolta över att fortsätta vara ledande i hela vårt nätverk med dessa certifieringar. Framöver kommer UPS att sträva efter certifieringar för speditionsverksamheter i Shanghai och Peking i Kina och Sydney i Australien”, tillägger Li.

UPS Healthcare fortsätter att utöka sin kapacitet i Asien och Stillahavsområdet

UPS Healthcare introducerade nyligen en omfattande uppsättning kylkedjetekniker, förstklassig kapacitet samt nya och utökade globala anläggningar för att kunna tillhandahålla heltäckande temperaturkontrollerad logistik. Förra året ökade UPS lagringskapacitet i kylkedjan som uppfyller god tillverkningspraxis (GMP), ungefär 390 000 kvadratmeter kylboxar, för att stödja den specialiserade förvaringen av biologiska preparat.

UPS Healthcares nyligen lanserade Marken GMP-depåer i Japan och Sydkorea, tillsammans med den pågående utbyggnaden av en befintlig anläggning i Sydney, ansluter och stödjer Asien och Stillahavsområdet till globala marknader för specialförvarings-, efterlevnads- och hanteringsbehov för läkemedel, bioteknik och medicinsk apparatur.

”Patientsäkerhet är ett gemensamt ansvar för alla intressenter. Vår förmåga att transportera tids- och temperaturkänsliga läkemedel bygger på att vår leveranskedja är robust. Samtidigt som vi fortsätter att utöka vårt tjänsteutbud är vi fast beslutna att förbättra den kvalitet som patienter runt om i världen är beroende av när det gäller säker ankomst av kritiska hälsovårdsprodukter”, avslutar Wheeler.

Fram till 2021 hade UPS levererat mer än en miljard covid-19-vaccindoser globalt med 99,9 % punktlighet, och vi fortsätter att leverera miljontals doser i hela Asien.

1IATA CEIV Pharma-certifiering, International Air Transport Association
2UPS förbättrar kapaciteten i Singapores hälsovårdsleveranskedja
32020 Biopharma Cold Chain Sourcebook förutspår en logistikmarknad på 17,2 miljarder USD, Pharmaceutical Commerce

Om UPS Healthcare

UPS Healthcare levererar oöverträffad expertis inom hälsovårdslogistik till sina kunder runt om i världen. UPS Healthcare har över 11 miljoner kvadratfot av cGMP- och GDP-kompatibelt distributionsutrymme för sjukvård globalt. Tjänsterna omfattar lageradministration, emballage och frakt för kylkedja, förvaring och leverans av medicintekniska produkter samt logistik för laboratorie- och kliniska test. UPS Healthcares globala infrastruktur med UPS® Premier-synlighetstjänst, spårningsteknik och globala kvalitetssystem är väl lämpade för att möta dagens komplexa logistikkrav inom läkemedel, medicinteknik och laboratoriediagnostik.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert