Fallstudie av Lupin Pharmaceuticals

När ett av Indiens största läkemedelsföretag ville förbättra sin logistik i USA vände de sig till UPS Healthcare, för även om läkemedlen var generiska kunde deras leveranskedja inte hantera det.

En farmaceut som lägger ett recept i en påse.

”Under övergången flyttade UPS 5 000 pallar med produkter på tre helger. Det var ett enormt åtagande med minimala störningar för våra kunder. Konverteringen var enorm.”

Dave Berhold, vice vd för försäljning, U.S. Generics, Lupin Pharmaceuticals

Utmaningen

Mellan en tredjedel och hälften av alla generiska läkemedel kommer från Indien. Lupin Ltd. är ett av de fem största globala läkemedelsföretagen på subkontinenten och importerar tusentals pallar med generiska läkemedel varje år, mestadels via flygfrakt. Lupin har låg tolerans för förseningar. Utan god tillgång kan farmaceuterna inte uppfylla patienternas behov.

Lupin sökte en effektiv leverantör av lagerdistributionstjänster som också kunde vara en långsiktig global tillväxtpartner som kunde lösa problem med leveranskedjan, hjälpa till att möta fluktuerande efterfrågan och på ett tillförlitligt sätt hantera lagret när det befinner sig i lagerlokalen.

Lösningen

På sju veckor konverterade UPS Lupins hela leveranskedja i USA (en process som normalt kan ta upp till fem månader). De flyttade 5 000 pallar med produkter på tre helger, med minimala störningar för kunderna.

UPS lagrar och distribuerar Lupins generiska läkemedelslager, vilket bidrar till att undvika restorder och förseningar. Dessutom hjälper UPS till att uppfylla behoven i Lupins hela portfölj, från temperaturkontroll till licensierad lagring.

I Louisville, KY, tar UPS emot långtradare med pallar av läkemedel. Produkterna förs till ett speciellt distributionscenter med hälsovårdslicens. När beställningarna kommer in väljer, packar och skickar UPS dem snabbt.

För att hantera frekventa volymsvängningar utnyttjar UPS en campusmiljö med flera kunder och flexibel, fullt utbildad distributionspersonal för att snabbt och problemfritt hantera det stigande och fallande flödet.

Resultatet

Tack vare vår förmåga att anpassa oss efter inkommande lagervolymer oavsett storlek förbättrades Lupins snabbhet till marknaden och tillförlitlighet, och Lupin kunde snabbt starta nya produktlanseringar, vilket gjorde dem mycket konkurrenskraftiga när nya generiska läkemedel godkändes av tillsynsmyndigheterna.

Med UPS infrastruktur och expertis kan Lupin nu proaktivt hantera produktuppställning på strategiska platser över hela landet.

Vi hjälpte också Lupin att sänka transportkostnaderna genom att omvandla 6 % av flygvolymen till markleveranser … som var lika snabba. Det innebar besparingar på 50 USD per pund, en avsevärd förändring för ett företag som skickar miljontals pund varje år.

Få en bättre förståelse för vår heltäckande lösning för att hjälpa till att optimera er leveranskedja för läkemedel.

Kvinnor som ler

Prata med oss

Vi vill gärna veta mer om dina affärsbehov.

Kontakta oss för att ta reda på hur en anpassad logistikplan kan hjälpa dig att positionera dig för framgång.

Fråga en expert